Tekst: Amelie Grammen – Landbouwadviseur - SBB Accountants & Adviseurs

Sinds vorig jaar kan je bij het Departement Landbouw en Visserij steun aanvragen voor zogenaamde ‘niet-productieve investeringen’.

Amelie Grammen – Landbouwadviseur - SBB Accountants & Adviseurs

Als paardenhouder laat je soms jouw paarden op andermans weide grazen: daar horen niet alleen goede afspraken bij, maar administratief moet je ook in orde zijn.

Tekst: SBB

Rudi zijn pensioen nadert en dus kan hij zijn droom uitvoeren en permanent in Spanje gaan wonen. Rudi wil ook graag zijn kinderen helpen hun droom te realiseren

Tekst: SBB

Tijdens de eerste coronagolf werd een speciale regeling in het leven geroepen voor algemene vergaderingen. Daarbij had je twee opties. Lees er alles hier over.

Tekst: SBB

Wijzigt er iets binnen het bestuursorgaan van je vzw? Treedt een bestuurder af, komt er een nieuwe bij, of is er sprake van een herbenoeming?

Zwervende en verblijvende wolven zijn in Vlaanderen geen uitzondering meer. De laatste maanden bereiken ons meer berichten over wolven die dieren aanvallen.

Hoeveel betaal je als paardenhouder voor je waterverbruik?

Tekst: Johanna Waelkens - SBB Accountants en Adviseurs

Het Belgische verenigingsrecht werd grondig hervormd. Sinds 1 mei 2019 kan je enkel nog VZW’s “nieuwe stijl” oprichten. Maar ook voor bestaande VZW’s verandert