Weide1

Je paarden op andermans weide laten grazen? Zorg dat je administratief in orde bent!

Amelie Grammen – Landbouwadviseur - SBB Accountants & Adviseurs

Als paardenhouder laat je soms jouw paarden op andermans weide grazen: daar horen niet alleen goede afspraken bij, maar administratief moet je ook in orde zijn voor het Departement Landbouw en Visserij. Wat moet je doen als je een particulier bent en gebruik maakt van de weides van een landbouwer? Wat moet je als landbouwer doen wanneer je jouw paarden op de weide van een andere landbouwer wil laten grazen? Vanuit het Departement Landbouw en Visserij worden hier regelmatig controles op uitgevoerd. Ben je niet in orde? Dan kan er een boete volgen. In dit artikel geven we een kort overzicht van de verschillende situaties die mogelijk zijn en wat je in orde moet brengen.  

Wat is een verzamelaanvraag? 

Een verzamelaanvraag is een verplicht aangifteformulier vanuit de Vlaamse overheid waar land- en tuinbouwers hun percelen, teelten, perceelgebruik en nog veel meer moeten aangeven. Daarnaast kunnen de agrarische ondernemers via dit elektronisch loket ook bepaalde subsidies aanvragen. De deadline hiervoor is 30 april 2022. Bovendien is deze informatie van belang in kader van de mestwetgeving, meer specifiek de mestbankaangiftes. 

Ben je als paardenhouder verplicht om een verzamelaanvraag in te dienen?  

Heb je als paardenhouder meer dan 2 hectare landbouwgrond voor ofwel teelten zoals bv gras ofwel voor beweiding in gebruik? Dan beschouwt de Vlaamse overheid je als ‘aangifteplichtig’. Ook wanneer je een dierlijke mestproductie van meer dan 300 kg fosfaat hebt, wordt je door de Vlaamse overheid beschouwd als een ‘aangifteplichtige’ landbouwer. Onder één van deze voorwaarden moet je inderdaad een verzamelaanvraag indienen en daarnaast ook aangifte doen bij de mestbank. 

Heb je minder dan 2 ha landbouwgrond in gebruik? Dan kan je een vrijstelling vragen voor de mestaangifte van de volgende jaren, nadat je je percelen één keer hebt aangegeven in e-loket via de verzamelaanvraag. 

Hoe geef je de weides waarop jouw paarden grazen correct aan? 

De paarden VAN EEN ¨PARTICULIER grazen op de weide van een landbouwer:

  • In gebiedstype 0 en 1 kan de landbouwer de weide in zijn verzamelaanvraag aangeven voor de bemestingsrechten en het perceel overdragen aan de particulier voor de hoofdteelt/beweiding door zijn paarden. Dit laatste wordt gedaan door het invullen van ‘formulier 4’ van het Departement Landbouw en Visserij. Dit formulier kan enkel gebruikt worden wanneer er sprake is van de overname van een perceel landbouwgrond tussen een landbouwer (die de bemestingsrechten behoudt) en een particulier die zijn dieren op het perceel laat grazen. De particulier dient geen verzamelaanvraag in. 
  • Ligt de weide in gebiedstype 2 of 3? In dit geval is het niet mogelijk om de bemestingsrechten los te koppelen van de particulier die de paarden laat grazen op de weide en dus de gebruiker van de hoofdteelt is. Dit perceel moet in de verzamelaanvraag van de landbouwer geschrapt worden met als reden particulier gebruik. De particuliere paardenhouder moet administratief niets doen, tenzij deze meer dan 2 hectare landbouwgrond in gebruik heeft. Dan moet deze de weide in de verzamelaanvraag aangeven.

De paarden van een LANDBOUWER grazen op de weide van een andere landbouwer:

Als je als paardenhouder gekend bent als landbouwer bij het Departement van Landbouw en Visserij en een verzamelaanvraag indient, dan kan je jouw paarden laten grazen op andermans weides door een inscharingscontract op te maken of door een correcte verzamelaanvraag in te dienen. 

  • Een inscharingscontract is een contract dat twee landbouwers afsluiten, waardoor het toegelaten is dat de paarden van een landbouwer (inschaarder genaamd) op een andere landbouwer zijn perceel grazen. De inschaarder is niet verplicht om die weide aan te geven in de verzamelaanvraag, ook al grazen zijn dieren erop. Het is de landbouwer die zijn eigen perceel in de verzamelaanvraag wel kan aangeven. Een belangrijke voorwaarde is dat deze landbouwer voor en/of na de inscharing van de dieren van de inschaarder de weide wel minstens zelf moet maaien. 
  • Wanneer de inschaarder het perceel als enige gebruikt, dan geldt een inscharingscontract niet. De inschaarder wordt als enige gebruiker van die weide beschouwd wanneer de landbouwer, die het perceel bezit, geen teelthandeling, zoals maaien, voor of na de inscharing uitvoert. In zo’n geval is de inschaarder de enige gebruiker van de hoofdteelt van dat perceel en moet deze de weide in zijn verzamelaanvraag aangeven. 

Hou rekening met de gewijzigde perceelregistratie in 2022 in de verzamelaanvraag! 

Enkel de landbouwer die verantwoordelijk is voor de hoofdteelt kan betalingsrechten activeren. Het is dus niet meer mogelijk dat een landbouwer de hoofdteelt aangeeft voor de premies in de verzamelaanvraag en een andere landbouwer de hoofteelt verbouwt, wat in 2021 wel nog kon.

Zie je door de bomen het bos (of de weide ) niet meer? Contacteer dan je lokale SBB expert, hij wijst je graag de weg.

SBB

 

Amelie Grammen – Landbouwadviseur - SBB Accountants & Adviseurs