Kudde paarden in weide

Als paardenhouder aanspraak maken op steun voor niet-productieve investeringen zoals een haag of wolfproofomheining?

Tekst: Amelie Grammen – Landbouwadviseur - SBB Accountants & Adviseurs

Sinds vorig jaar kan je bij het Departement Landbouw en Visserij steun aanvragen voor zogenaamde ‘niet-productieve investeringen’. Dit zijn investeringen zoals de aanplanting van hagen of bomen, het wolfproof maken van een omheining, waterinfiltrerende erfverharding en nog veel meer. Omdat het steunbedrag hoog is, en de voorwaarden beperkt zijn, zullen een aantal van deze investeringen ook voor paardenhouders interessant zijn. In dit artikel geven we een antwoord op de volgende prangende vragen: Wat zijn niet-productieve VLIF investeringen? Kom ik als paardenhouder ook in aanmerking hiervoor? Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

Wat zijn niet-productieve VLIF investeringen?

De overheid wil met niet-productieve investeringen landbouwers stimuleren om nog meer te investeren in milieu, biodiversiteit en het landschap. Het gaat hierbij over investeringen die zelf geen inkomsten genereren of niet direct inspelen op een verhoging van de productie zoals bijvoorbeeld het aanplanten van bomen en hagen, bijenhotels, waterinfiltrerende erfverharding, dammen, ... De subsidie hiervoor bedraagt 50% tot zelfs 100% van de totale investeringskost.

Je kan niet-productieve investeringssteun aanvragen voor onder andere:

  • het aanplanten van hagen, heggen of bomen, omwille van de positieve landschappelijke ontwikkeling
  • het wolfproof maken van een omheining, omwille van het beschermen van de veestapel tegen predatie
  • nestkasten, bijenhotel, insectenhotels, …, die een positief effect op de biodiversiteit en de habitatbescherming tot resultaat hebben
  • de aanleg van een poel, waterinfiltrerende erfverharding, een infiltratiesysteem (WADI), … om het waterbeheer te verbeteren

Kom ik als paardenhouder in aanmerking voor zo’n subsidie?

Om als paardenhouder in aanmerking te komen hiervoor, moet je als landbouwbedrijf geregistreerd zijn bij het Departement Landbouw en Visserij en een ondernemingsnummer hebben dat landbouwactiviteiten uitvoert.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

Deze subsidieregeling verloopt via het VLIF (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds) van het Departement Landbouw en Visserij. De aanvraagperiodes voor de steun voor niet-productieve investeringen lopen gelijk met de blokperiodes van het VLIF, namelijk per kwartaal. Dit betekent dat je je aanvraag moet indienen vóór eind maart, eind juni, eind september of 16 december 2022. Een tweetal weken na het einde van een blokperiode wordt bekend gemaakt of je aanvraag al dan niet geselecteerd werd. Pas na de bekendmaking mag je starten met het uitvoeren van de investering.

Het aanvraagsysteem is volledig gelijklopend met de klassieke VLIF-aanvragen. Voor het recht op steun wordt voor de niet-productieve investeringssteun wel geen rekening gehouden met minimaal inkomen, bijhouden van een boekhouding ... Het is voldoende om geregistreerd te zijn als landbouw en een ondernemingsnummer te hebben om in aanmerking te komen voor deze steun. Voor sommige investeringen moet er wel een technisch verantwoordingsadvies opgesteld worden, waarin wordt toegelicht waarom deze investering een meerwaarde heeft voor het landschap, het watersysteem, de biodiversiteit of de bodem. De kostprijs hiervan en de begeleidingskosten komen voor een deel mee in aanmerking voor de steun.  

SBB logo

 

Heb je vragen in verband met deze niet-productieve investeringen of wil je graag zo’n aanvraag indienen?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met je SBB-kantoor of je SBB-consulent.
Wij helpen je graag verder.  

Tekst: Amelie Grammen – Landbouwadviseur - SBB Accountants & Adviseurs