Administratieve ondersteuning

Bureau chaos

  Administratiebundels, voor secretarissen

  Organisatiebundels, voor een LRV-activiteit

  Tarieven

   Lidmaatschap

  De tarieven vind je terug onder lidmaatschap.

  In deze bijdrage is naast het lidgeld een bijdrage vervat voor de globale verzekeringspolis, welke door het decreet aan de sportfederaties werd opgelegd. 

  Daarnaast kan er ook nog een plaatselijke bijdrage zijn. Elke vereniging is bevoegd om haar lidgelden te verhogen om eventuele plaatselijke werking- en opleidingskosten te dekken.

   

  Ledenbijdrage LRV

  • Licentie wedstrijdruiters rijverenigingen: 85 euro
  • Licentie wedstrijdruiters ponyclubs: 75 euro
  • Licentie wandelruiters: 25 euro
  • Licentie mennen: 65 euro
  • Groomlicentie mennen:  25 euro
  • Licentie G-ruiters (enkel op G+ wedstrijden): 25 euro

  In deze bijdrage is naast het lidgeld een bijdrage vervat voor de globale verzekeringspolis, welke door het decreet aan de sportfederaties werd opgelegd.

  Daarnaast kan er ook nog een plaatselijke bijdrage zijn. Elke vereniging is bevoegd om haar lidgelden te verhogen om eventuele plaatselijke werking- en opleidingskosten te dekken.

  Leeftijdsvoorwaarden

  Voor de toetreding tot de ponyclub gelden bijkomende voorwaarden:

  • In het kalenderjaar van toetreding 6 jaar worden of ouder dan 6 jaar zijn : aansluiten bij de ponyclub als wandelruiter;
  • In het kalenderjaar van toetreding 7 jaar worden of ouder dan 7 jaar zijn : aansluiten bij de ponyclub als wedstrijdruiter;
  • Rijden met een pony die een stokmaat heeft tot en met 1,48 m;
  • Het kalenderjaar waarin men 16 jaar wordt, is het laatste jaar dat men als ponyruiter in de ponyclub kan ingeschreven worden

  Voor de toetreding tot de rijvereniging gelden bijkomende voorwaarden:

  • In het kalenderjaar van toetreding 12 jaar worden of ouder dan 12 jaar zijn: aansluiten bij de rijvereniging als wedstrijdruiter;
  • Rijden met een paard die een stokmaat heeft van meer dan 1,48 m, tenzij via uitzondering voorzien in het wedstrijdreglement. In geval van twijfel over de stokmaat, dient dit gemeld te worden aan het Provinciaal Bestuur, welke vervolgens de nodige acties zal ondernemen.

   


  Leden kunnen genieten van een aantal extra voordelen:

  • Abonnement EquiTime

  De abonnementsprijs - welke niet in het lidgeld begrepen is – bedraagt voor LRV-leden      35 euro, i.p.v. 69 euro en loopt van januari t.e.m. december.

  • Abonnement LRV Magazine

  De abonnementsprijs voor dit magazine - welke niet in het lidgeld begrepen is - bedraagt voor LRV-leden 11 euro, i.p.v. 21,50 euro loopt van januari t.e.m. december.

  • Uitbreiding persoonlijke verzekering

  Ook dit jaar wordt de mogelijkheid geboden om voor het paardrijden in privé-verband (buiten de vereniging) een uitbreiding op deze verzekering (volgens dezelfde voorwaarden als verder in deze brochure beschreven) te nemen. Deze uitbreiding kost 6 euro en moet in Eqify expliciet worden aangeduid. Deze uitbreiding kan voor alle leden (ook voor de wandelruiters).