Administratieve ondersteuning

Bureau chaos

  Administratiebundels, voor secretarissen

  Organisatiebundels, voor een LRV-activiteit

  Tarieven

   Lidmaatschap

  De tarieven vind je terug onder lidmaatschap.

  In deze bijdrage is naast het lidgeld een bijdrage vervat voor de globale verzekeringspolis, welke door het decreet aan de sportfederaties werd opgelegd. 

  Daarnaast kan er ook nog een plaatselijke bijdrage zijn. Elke vereniging is bevoegd om haar lidgelden te verhogen om eventuele plaatselijke werking- en opleidingskosten te dekken.

  Persoonlijke verzekering

  Als LRV bieden wij u de mogelijkheid om voor paardrijden in privé-verband (buiten de vereniging) een uitbreiding te nemen op de algemene verzekering.  Deze verzekering sluit je af voor slecht 6 euro!

  EquiTime

  De abonnementsprijs bedraagt voor LRV-leden 25,50 euro i.p.v. 55 euro. Hiervoor ontvangt u 6 nummers in print.

  LRV Magazine

  LRV is meer dan ooit sport EN recreatie en we willen deze lijn doortrekken in het LRV Magazine. Stigmatiserend en vaak ook gepaard met hilarische verhalen worden beide 'groepen' door elkaar beschreven als 'de pinguins in het zwart en wit' of de 'cowboys'. Zaken die voor de ene groep als 'vanzelfsprekend' beschouwd worden, wordt door de andere dan weer in vraag gesteld. Laat dat dan net het doel zijn van het nieuwe, uitgebreide LRV-Magazine ... een magazine voor en door LRV-leden, zonder een 'wij' en een 'zij'!

  LRV biedt een jaarabonnement (4 nummers) van dit all-round magazine aan voor amper 11 euro.