Tekst: Amelie Grammen – Landbouwadviseur - SBB Accountants & Adviseurs

Sinds vorig jaar kan je bij het Departement Landbouw en Visserij steun aanvragen voor zogenaamde ‘niet-productieve investeringen’.

Tekst: Raf Steegmans

Eind februari besliste de Vlaamse Regering over het stikstofakkoord. Dit heeft een grote impact op de veehouderij maar ook de paardenhouderij.

Amelie Grammen – Landbouwadviseur - SBB Accountants & Adviseurs

Als paardenhouder laat je soms jouw paarden op andermans weide grazen: daar horen niet alleen goede afspraken bij, maar administratief moet je ook in orde zijn.

Tekst: SBB

Rudi zijn pensioen nadert en dus kan hij zijn droom uitvoeren en permanent in Spanje gaan wonen. Rudi wil ook graag zijn kinderen helpen hun droom te realiseren

Tekst: SBB

Tijdens de eerste coronagolf werd een speciale regeling in het leven geroepen voor algemene vergaderingen. Daarbij had je twee opties. Lees er alles hier over.

Tekst en foto's: AVEVE

Of je paard nu oud, herstellend of kerngezond is: bezuinigen op de kwaliteit van ruw- en krachtvoeder mag je nooit doen.

Tekst: SBB

Wijzigt er iets binnen het bestuursorgaan van je vzw? Treedt een bestuurder af, komt er een nieuwe bij, of is er sprake van een herbenoeming?

Jolien Bertels - Voedingsadviseur paard AVEVE

In dit artikel beschrijven we de veranderende voedingsbehoeften van de merrie tijdens dracht en lactatie en van het veulen tijdens de verschillende groeistadia.

Starten als zelfstandige in coronatijden? Het is een sprong in het diepe, maar dat heeft de startende zelfstandigen niet afgeschrikt.