Open brief: “LRV (h)erkent problematiek rond beschikbare wedstrijdterreinen”

LRV (h)erkent problematiek rond beschikbare wedstrijdterreinen

Naar aanleiding van de communicatie, uitgestuurd door Paardensport Vlaanderen (voormalig VLP), aangaande de problematiek rond wedstrijdterreinen, kreeg LRV (Landelijke Rijverenigingen vzw) ook heel wat vragen. Via deze open brief geven we graag toelichting en duiding in deze topic.

LRV herkent en erkent de problematiek. Het is de laatste jaren geen evidentie om nog voldoende beschikbare terreinen en accommodaties te vinden. Deze tendens heeft te maken met  diverse factoren. Het organiseren van hippische events en wedstrijden vergt een specifieke setting. Het gaat over grote oppervlaktes en geschikte binnen- en buitenpistes. Het is een hele uitdaging om hiervoor de nodige vergunningen te bekomen en te behouden.

België is toonaangevend in de hedendaagse fokkerij en paardensport. Mogelijks worden de kleinere organisaties en de recreatieve ruiters de dupe van dit internationale succes aangezien de financiële belangen en invloeden ook steeds groter worden. De privatisering van hippische faciliteiten is hier onomkeerbaar aan te linken. 

Onder andere de grotere geopadpistes, die zeker een waarde hebben op het hoogste niveau, worden verkeerdelijk aanzien als een evidentie en noodzaak om sport te kunnen beoefenen. De keerzijde van de medaille is dat, naast de vergunningsproblematiek, de aanleg en onderhoud van dergelijke  pistes een zware financiële impact heeft en bijgevolg dikwijls dient te rekenen op privé-initiatieven. Hiernaast worden correcte, degelijke gras- en zandpiste gepercipieerd als minder kwaliteitsvol. Iets wat niet noodzakelijk zo hoeft te zijn.

 Deze problematiek sluit zeer dicht aan bij de kern van onze werking. Het bevestigt ook het belang en de noodzaak van onze verenigingen en de manier waarop we wedstrijden aanbieden. Via lokale tornooien slagen we erin om een ruime wedstrijdkalender aan te bieden. Naast de beschikbare hippische complexen doen we hiervoor beroep op landbouwpercelen en bruikbare militaire domeinen, al worden deze steeds schaarser.

Ook de regelgeving wordt steeds maar strenger, en maakt het ook ons niet makkelijk. Denken we maar aan mestwetgeving, Europese regels m.b.t. gebruik landbouwgronden, beheersovereenkomsten,…. Dit zijn dan ook elementen waar LRV, gezien haar specifieke werking, al jaren aan werkt.

We zijn ervan overtuigd dat diversiteit in bodemtypes een absolute meerwaarde vormt in de opleiding van paard en ruiter. Er moet niet enkel worden ingezet op de aanleg van grote hippische infrastructuren maar er dient evengoed te worden geïnvesteerd in de basiswerking, de kweekvijver van de toekomstige sterren.

LRV steekt graag de handen uit de mouwen om samen met alle andere stakeholders te werken aan oplossingen zodat iedereen, dicht bij huis, paardensport én -recreatie kan beleven.

Met vriendelijke groet,
LRV – Landelijke Rijverenigingen vzw

 

Problematiek wedstrijdterreinen