Verzekeringen

Afbeelding verzekeringen

Polissen

1. DE GLOBALE POLIS

De Polis Vlaamse Sportfederaties verzekert de beoefening van de paardensport en de daarbij horende nevenactiviteiten op plaatselijk, gewestelijk, provinciaal en internationaal vlak.

Let op, deze polis is AANVULLEND op alle andere polissen welke mogelijk van toepassing zijn (familiale, hospitalisatie-, arbeidsongevallen ...)

  1. De burgerrechtelijke aansprakelijkheid
  2. Rechtsbijstand
  3. Lichamelijk ongevallen

Algemene voorwaarden leden

Bijzondere voorwaarden leden

 

2. UITBREIDING NAAR PRIVÉ

Sinds enkele jaren wordt ook de mogelijkheid geboden om voor het paardrijden in privé-verband (buiten de vereniging) een uitbreiding op deze verzekering (volgens dezelfde voorwaarden als hierboven beschreven) te nemen. Deze uitbreiding kost 6 euro. Deze uitbreiding kan voor alle leden (ook niet-wedstrijdruiters).

Volgende activiteiten blijven evenwel uitgesloten:

  • Activiteiten georganiseerd door een manege bv. paardrijlessen door de manege
  • Deelname aan officieel georganiseerde wedstrijden
  • Uitbraak van een paard
  • Bezoldigde activiteiten

Algemene voorwaarden leden

Bijzondere voorwaarden privé

 

3. POLIS 'ALLE RISICO'S'

Ook het materiaal dat gebruikt wordt bij een organisatie, kan je verzekeren. Deze polis dient per activiteit uitdrukkelijk onderschreven te worden (zie invuldocumenten) en wordt afgerekend via de financiële fiche.

 

Polis alle risico's I - tenten ea.

Polis alle risico's II - landbouwmaterieel

 

4. OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BRAND EN ONTPLOFFING

Voor sommige types evenementen die voor het publiek toegankelijk zijn, is dit een verplicht af te sluiten verzekering. Deze dekt de aansprakelijkheid van de organisatie bij schade aan toeschouwers in geval van brand en ontploffing. Je informeert best hiernaar bij de gemeente. 

Deze polis kan afgesloten worden via LRV en kost ca. 60 euro. Je bezorgt ons hiervoor volgende gegevens:

  • Naam en adres van de vereniging
  • Datum en plaats van het evenement
  • De oppervlakte van de voor het publiek toegankelijk ruimte

Invuldocumenten

LRV-polis alle risico's - tenten ea

LRV-polis alle risico's - landbouwvoertuigen

LRV-polis onbezoldigde helpers

Schadeaangifteformulier

Schadeformulier