Update Covid-19: MB en omzendbrief 01/11/2020

Vrijdag werden zoals verwacht nieuwe maatregelen afgekondigd, waardoor we opnieuw in een soort van lockdown verzeild zijn geraakt. De voorbije weken zijn een aaneenschakeling geweest van luisteren naar adviezen, wachten op persconferenties, aanpassen van de regels, afstemmen met de overheidsinstanties, communiceren naar de paardensportliefhebbers, reageren op alle soorten vragen, beseffen dat onze communicatie weer snel achterhaald zal zijn en ga zo maar verder. Voordeel is nu dat er gedurende een langere periode duidelijkheid zal zijn, maar het grote nadeel is dat onze vrijheid opnieuw sterk werd ingeperkt. De vraag is nu wat dat precies betekent voor de (paarden)sport.

Zoals steeds is het wachten op de publicatie van het ministerieel besluit en dat is er vandaag gekomen. Vrijdag werd er niks over de sport of het dierenwelzijn gezegd, dus veel hing af van de inhoud van dit besluit. De belangrijkste aanpassing van het besluit ten opzichte van enkele dagen geleden is dat alle sportactiviteiten voor sportbeoefenaars onder de 13 jaar indoor wél nog mogelijk zijn mits toestemming van de lokale overheid. We nemen aan dat dit voor velen onder ons een hele opluchting is.

Enkele belangrijke definities vooraleer we de maatregelen opsommen:

 • Georganiseerd verband: groepslessen, privélessen, sportkampen, stages, groepstrainingen, wedstrijden, … Kortom, elke activiteit waarbij het initiatief en de organisatie niet bij jezelf liggen.
 • Niet-georganiseerd verband: individuele activiteiten waarbij het initiatief en de organisatie bij jezelf liggen.
 • Begeleider: persoon die toezicht houdt op de veiligheid en helpt waar nodig. Wie de rol van begeleider invult, is een vrije keuze.
 • Professionele sporter: hierover volgt zo snel mogelijk een duidelijke definitie. Dit wordt momenteel nog afgestemd met de overheidsinstanties.
 • Professionele wedstrijden: wedstrijden bedoeld voor professionele sporters.
 • Onder de 13 jaar: geboren in 2008 of later.
 • Indoor: infrastructuur die bestaat uit 4 muren en een plafond.   

Tijd om op te sommen wat nog kan en wat niet en dit tot en met 13 december 2020.

Wat kan wél nog:

 • In niet-georganiseerd verband buiten paardrijden met een maximum van 4 personen (kinderen onder de 13 niet meegerekend), rekening houdend met de social distancing-regels en het samenscholingsverbod.
 • In niet-georganiseerd verband binnen paardrijden met het oog op het dierenwelzijn en de veiligheid. Hou hierbij rekening met de regels die reeds golden (1 paard per 200m², goede verluchting, duidelijk aangeven van het aantal toegelaten paarden per binnenpiste en maximaal 1 begeleider per paard).
 • In georganiseerd verband binnen paardrijden voor sportbeoefenaars onder de 13 jaar mits toestemming van de lokale overheid. Neem dus zeker contact op met je gemeente! Hierbij geldt het maximum aantal deelnemers van 50 en de vereiste aanwezigheid van een meerderjarige begeleider.
 • Wedstrijden voor sporters onder de 13 jaar. Deze mogen worden bijgewoond door 1 lid van het huishouden van de deelnemers.
 • Trainingen van professionele sporters.
 • Professionele wedstrijden.

Wat kan niet:

 • In georganiseerd verband paardrijden wanneer je geboren bent in 2007 of vroeger.
 • Publiek toelaten op professionele wedstrijden en trainingen.
 • Overnachtingen bij sportkampen.
 • Horecavoorzieningen.

Bij de toegelaten activiteiten dienen de volgende minimale regels te worden nageleefd:

 • De uitbater of organisator informeert de bezoekers en personeelsleden tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding.
 • Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd.
 • Mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de inrichting en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit.
 • De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden.
 • De uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers.
 • De uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren.
 • De uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

We hopen hiermee voldoende duidelijkheid te hebben geschept om de komende weken door te komen. Indien je toch nog vragen zou hebben, kan je steeds bij ons terecht.

Wil je het volledige MB nalezen, kan dat via deze weg. Wil je alles nog eens op een rijtje, neem dan een kijkje op de website van Sport Vlaanderen.