Update 01/07 en praktische aanpak wedstrijden

Vorige week kondigde de Nationale Veiligheidsraad de volgende versoepelingen aan. Gisterenavond verscheen het bijhorende MB in het Staatsblad.

Hieronder kan je de voor ons belangrijkste bepalingen samengevat terugvinden:

Helemaal onderaan vind je handige documenten en links terug.

Toelatingen activiteiten, evenemten en wedstrijden met publiek - voorafgaande toelating van de gemeente:

 • Activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, mogen bijgewoond worden door 50 personen, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter.
 • Zomerkampen en -stages mogen eveneens bijgewoond worden door 50 personen met naleving van de regels.  
 • Evenementen, voorstellingen, gezeten recepties en banketten toegankelijk voor publiek, en wedstrijden
  • mogen indien deze binnen georganiseerd worden bijgewoond worden door
   • 200 personen tot en met 31 juli 2020
   • 400 personen vanaf 1 augustus 2020
  • mogen indien deze buiten georganiseerd worden bijgewoond worden door
   • 400 personen tot en met 31 juli 2020
   • 800 personen vanaf 1 augustus 2020
 • Wanneer een evenement, voorstelling, gezeten receptie of banket toegankelijk voor het publiek, of wedstrijd wordt georganiseerd voor een publiek van meer dan 200 personen of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid overeenkomstig artikel 13 vereist.

Minimale algemene regels:

Bij het aanbieden van goederen of diensten door ondernemingen en verenigingen moeten deze hun activiteiten uitoefenen overeenkomstig met het protocol of de minimale algemene regels bekendgemaakt op de website van de bevoegde overheidsdienst. 

Bij gebrek aan een dergelijk protocol moeten de volgende minimale regels worden nageleefd:

 1. er wordt tijdig geïnformeerd over de geldende preventiemaatregelen
 2. een afstand van 1,5m tussen elke persoon wordt gegarandeerd
 3. maskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen en worden verplicht wanneer de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd
 4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden
 5. er worden middelen voorzien om de noodzakelijke handhygiëne te kunnen garanderen
 6. de gepaste hygiënemaatregelen worden toegepast om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren
 7. de werkplaats wordt goed verlucht
 8. er wordt een contactpersoon aangeduid en bekendgemaakt zodat een mogelijk besmetting met COVID-19 gemeld kan worden en zo ook de contact tracing vergemakkelijkt kan worden

Modaliteiten wat betreft horeca:

In de inrichtingen die behoren tot de horecasector gelden bij het ontvangen van klanten minstens de volgende specifieke modaliteiten:

 1.   de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter
 2. een maximum van 15 personen per tafel is toegestaan
 3. enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan
 4. elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten
 5. het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm is verplicht voor het zaalpersoneel
 6. het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm is verplicht voor het keukenpersoneel, met uitsluiting van functies waarvoor een afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd
 7. er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter
 8. terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden
 9. drankgelegenheden en restaurants mogen geopend blijven vanaf het gebruikelijke openingsuur tot één uur ‘s nachts, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten, en moeten vanaf één uur ’s nachts minstens gedurende een ononderbroken periode van vijf opeenvolgende uren gesloten blijven

Sportieve wedstrijden mogen niet plaatsvinden tussen één uur 's nachts en zes uur 's morgens.

Vanaf 1 augustus mag men, mits toelating van de gemeente, een groter aantal, maar dan wel zittend, publiek toe laten.

 

Handige documenten/links

30 JUNI 2020 - Ministerieel Besluit betreffende versoepelingen Corona

Brief aan gemeente - heropstart wedstrijden

Het COVID Event Risk Model helpt een event COVID-veiliger te maken.

Het COVID Event Risk Model werd in samenwerking met wetenschappelijke experts, gespecialiseerde onderzoekers en de Alliantie van Belgische Event Federaties ontwikkeld. Met dit model kan je inzicht verwerven in het COVID-veiligheidsrisico van elk event. Dit wordt weergegeven met behulp van een kleurenlabel: groen, oranje, rood.