Nieuwe versoepelingen voor sportsector - Nieuw MB

Het Ministerieel Besluit dat gepubliceerd werd op 26 augustus 2021 en in voege gaat op 1 september 2021 brengt opnieuw enkele versoepelingen met zich mee voor de (paarden)sport. Deze maatregelen blijven in grote lijnen gelijk met de richtlijnen vanaf 27 juli.

Vanaf 1 september vervallen alle coronamaatregelen bij het sporten en bij de organisatie van sportactiviteiten volledig. Er blijven alleen nog enkele controlerende maatregelen voor publiek en voor beheerders van sportinfrastructuur over. We sommen ze hier voor je op.

Het dragen van het mondmasker

Vanaf 1 september is het dragen van het mondmasker niet meer verplicht in voor het publiek toegankelijke ruimtes van ondernemingen, openbare besturen of verenigingen en in de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector voor evenementen en private feesten met minder dan 200 toeschouwers binnen en 400 toeschouwers buiten, tenzij de lokale overheid daar anders over beslist.

Activiteiten binnen

Evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen, mogen binnen worden georganiseerd voor een publiek van maximum 3000 personen. Wanneer 200 of meer personen tot en met 30 september 2021 en 500 of meer personen vanaf 1 oktober 2021 worden ontvangen, moeten de modaliteiten voorzien in het MB en het toepasselijke protocol worden nageleefd, en moet de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid overeenkomstig worden verkregen.

Activiteiten buiten

Evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen, mogen buiten worden georganiseerd voor een publiek van maximum 5000 personen. Wanneer 400 of meer personen tot en met 30 september 2021 en 750 of meer personen vanaf 1 oktober 2021 worden ontvangen, moeten de modaliteiten voorzien in het MB en het toepasselijke protocol worden nageleefd, en moet de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid worden verkregen.

Indoor sportinfrastructuur

Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.

Volgens het federale MB moet je in alle sportruimtes en in de kleedkamers verplicht CO2-meters plaatsen Deze CO2-meters moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.

De CO2 meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan.

De paardensector is verbaasd over de verplichting van de C02 meter in rijhallen en begrijpt deze absurde maatregel niet. Te meer omdat C02 meters geen onderscheid maken tussen mensen en paarden.

De sector zal er dan ook alles aan doen om deze maatregel te laten terug schroeven voor de rijhallen.

Zie MB: https://crisiscentrum.be/sites/default/files/documents/files/26_2.pdf

Update 1 september 2021 - In detail : 

Vanaf  woensdag 1 september 2021, treed het Ministrieel Besluit dat gepubliceerd werd op 26 augustus in voege. Zoals eerder vermeld in de update van 27/08/2021 brengt dat MB ook enkele versoepelingen en maatregelen met zich mee voor de paardensport.

Indoor sportinfrastructuur: CO2-meters 
Eerder werd beslist dat een CO²-meter in een indoor sportinfrastructuur verplicht is, iets wat voor verbazing zorgde bij Paardensport Vlaanderen. We hebben er dan ook alles aan gedaan om deze maatregel te laten terugschroeven voor rijhallen. In de federale FAQ’s is volgende passage opgenomen die uitzonderingen toestaan op het verplicht gebruik van de CO2-meter.

 • In de besloten gemeenschappelijke ruimten van de overige inrichtingen behorende tot de sportieve sector, alsook in de besloten ruimten van de inrichtingen behorende tot de evenementensector, wordt het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) vanaf 1 september eveneens verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd. Er geldt een transitieperiode voor het toezicht op het gebruik van deze meter tot 01/11/2021. De luchtkwaliteitsmeter moet aanwezig zijn wanneer de activiteit plaatsvindt. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Boven 900 ppm dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren.
 • Een uitzondering wordt gemaakt voor sportinrichtingen met een oppervlakte van minstens 400 m2, een hoogte van minstens 7 meter en met mechanische ventilatie of buitendeuren en -ramen die kunnen worden geopend. In deze ruimtes is de CO2-meter niet verplicht, maar wel aanbevolen. In elk geval zorgen deze inrichtingen dat hun ventilatie voldoet aan de aanbevelingen voor de praktische implementatie en bewaking van ventilatie en binnenluchtkwaliteit in het kader van COVID-19. Dit biedt een mooie uitweg voor onze indoorpistes!
 • Onder gemeenschappelijke ruimte wordt verstaan plaatsen waar meerdere personen zonder maskers bijeenkomen voor een periode van meer dan 15 minuten:
  • In de context van sportfaciliteiten verwijst dit naar de plaatsen waar de sportactiviteiten plaatsvinden en naar de kleedkamers, en niet naar de gangen;
  • In de context van gezondheidscentra gaat het om de verzamelplaatsen (activiteiten, catering, wachten, rusten) en niet om de gangen of kamers;
  • In de context van evenementeninfrastructuur gaat het om de plaatsen waar de activiteit of activiteiten plaatsvinden, alsook om de catering- en wachtruimten.

​=> Als er dus een communicatie is dat kleedkamers niet langer gebruikt mogen worden dan 15min dan vervalt de verplichting voor de installatie van een CO2-meter in de kleedkamers.

Publiek

 • Er zijn geen beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 200 personen en outdoor onder de 400 personen blijft (vanaf 1 oktober wordt dit indoor 500 en outdoor 750 personen).
 • Bij meer publiek heb je als organisator twee opties:
  • Je werkt zonder Covid Safe Ticket
   • Beperkende maatregelen zoals social distance, mondmasker en handhygiëne blijven behouden
   • Het mondmasker mag tijdelijk afgezet worden als je op een vaste plaats zit of om te eten of te drinken.
   • Je moet goedkeuring vragen aan je lokaal bestuur: je vult een CERM-scan in en indien indoor ook een CIRM-scan
   • Het maximum toegelaten publiek is beperkt tot 3.000 personen indoor (of 100% van CIRM-capaciteit indien dit lager is dan 3.000) of 5.000 personen outdoor
   • Via een CIRM-scan kan je van deze maximum aantallen afwijken indien je je publiek in compartimenten tot max. 30% van de tribunecapaciteit kan laten plaatsnemen.
  • Je werkt met een Covid Safe Ticket (voor iedere bezoeker)
   • Voor deze ‘massa-evenementen’ heb je de toestemming van je lokale bestuur nodig
   • Je hoeft geen beperkende maatregelen op te leggen
   • Het publiek is beperkt tot maximum 75.000 personen
   • Kinderen tot 12 jaar moeten net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket niet getest worden.
   • Je bent als organisator NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.

OPGELET!
Lokaal kunnen er strengere maatregelen gelden. Neem dus steeds contact op met jouw provincie/het lokaal bestuur/gemeenste. 
We zullen onze protocollen aanpassen aan deze maatregelen van zodra er een update van het basisprotocol (Sport Vlaanderen) beschikbaar is.