Corona-update: Nieuwe richtlijnen voor sport / horeca

Sinds begin november zijn er een aantal coronamaatregelen ingevoerd (onrechtstreeks) ook op de sportsector een invloed hebben. Graag willen we nog een aantal zaken extra verduidelijken, zodat er een zo uniform mogelijke toepassing is van de geldende maatregelen in onze maneges en stallen.

HORECA

Elke sportkantine, cafetaria en manegebar valt onder de maatregelen voor de horeca. Dat betekent dat wie in de cafetaria iets wil drinken of iets wil eten, een geldig Covid Safe Ticket (CST) moet kunnen voorleggen. Wanneer er enkel passage is door de cafetaria (bv. om naar het toilet te gaan of wanneer de inkom van de club via de cafetaria is) is de voorlegging van een CST niet vereist, maar is een mondmasker wel verplicht. Clubs kunnen ook het principe van take away hanteren, maar ook dan is een mondmasker vereist. Barmedewerkers dienen te allen tijde hun mondmasker te dragen!

TOEPASSING COVID SAFE TICKET

Het opvragen van een Covid Safe Ticket als toegangsvoorwaarde is enkel mogelijk in de door het koninklijk besluit voorziene gevallen. Dit kan dus o.a. enkel bij evenementen en horeca-aangelegenheden, maar kan niet gebruikt worden voor sportactiviteiten in clubverband (bv. groepslessen). Als club kan je aan je lesklanten dus geen CST vragen om aan de les te mogen deelnemen!

Check zeker onze laatste update nog eens om volledig mee te zijn!

 

 

Het Federaal Besluit dat gepubliceerd werd op 29 oktober 2021 en in voege treedt vanaf 1 november 2021 brengt nieuwe richtlijnen met zich mee voor de sport.

Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkte maatregelen. Alle sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. Er gelden wel enkele controlerende maatregelen voor publiek en met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur.

We zetten alles op een rijtje:

Maatregelen met betrekking tot het dragen van een mondmasker (vanaf 29 oktober!)

 • Van zodra je een indoor sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen. Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers (behalve in de douche).
 • Je mag het mondmasker tijdelijk afzetten om iets te eten of te drinken.
 • Trainers houden het mondmasker op.
 • Tijdens het sporten moet je geen mondmasker dragen.
 • Het mondmasker is niet verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST (Covid Safe Ticket) van toepassing is, met uitzondering van inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten uitgeoefend worden

Indoor infrastructuur

 • Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.
 • Volgens het federale MB moet je verplicht CO2-meters plaatsen in alle besloten gemeenschappelijke ruimtes van inrichtingen die tot de sportsector behoren waar meerdere mensen zonder mondmasker samenkomen voor een periode van langer dan 15 minuten. Voor sportinfrastructuur vallen enkel de sportruimtes en de kleedkamers hieronder (met uitzonderingen, zie verder)
  • De CO2-meter moet aanwezig zijn wanneer de activiteit plaatsvindt.
  • Deze CO2-meter moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.
  • De CO2-meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan. Wordt de waarde van 1200ppm overschreden, bevelen we aan te voorzien in een erkend systeem voor luchtdesinfectie of luchtfiltratie die een luchtkwaliteit verzekert die gelijkwaardig is aan 900ppm.
  • Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

UITZONDERINGEN

Het plaatsen van de CO2-meter is niet verplicht, maar wel aanbevolen:

 • wanneer je een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime kan voorzien (bijvoorbeeld als er reeds een centraal CO2 meetsysteem bestaat zoals bij een gebouwbeheersysteem).
 • in sportruimtes met een oppervlakte van minstens 400 m2, een hoogte van minstens 7 meter en met mechanische ventilatie of buitendeuren en -ramen die open kunnen. Deze ruimtes moeten wel beschikken over een actieplan ventilatie, zoals aangegeven in het basisprotocol sport en coronaDit biedt een belangrijke uitweg voor maneges en stallen!
 • in kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven, op voorwaarde dat je hiervoor over een actieplan beschikt. Voor inspiratie verwijzen we naar het implementatieplan ventilatie.

Publiek (onder voorbehoud van bevestiging op 29/10)

 • Er zijn geen beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 200 personen en outdoor onder de 400 personen blijft. Houd wel rekening met de algemene verplichtingen voor het dragen van een mondmasker in publiek toegankelijke indoorinfrastructuur.
 • Bij meer publiek heb je als organisator twee opties:

JE WERKT ZONDER COVID SAFE TICKET

 • Beperkende maatregelen zoals social distance, mondmasker (enkel indoor) en handhygiëne blijven behouden
 • Het mondmasker mag tijdelijk afgezet worden als je op een vaste plaats zit of om te eten of te drinken.
 • Je moet goedkeuring vragen aan je lokaal bestuur: je vult een CERM-scan in en indien indoor ook een CIRM-scan
 • Het maximum toegelaten publiek is beperkt tot 3.000 personen indoor (of 100% van CIRM-capaciteit indien dit lager is dan 3.000) of 5.000 personen outdoor
 • Via een CIRM-scan kan je van deze maximum aantallen afwijken indien je je publiek in compartimenten tot max. 30% van de tribunecapaciteit kan laten plaatsnemen.

JE WERKT MET EEN COVID SAFE TICKET (VOOR IEDERE BEZOEKER)

 • Voor deze ‘massa-evenementen’ heb je de toestemming van je lokale bestuur nodig
 • Je hoeft geen beperkende maatregelen op te leggen
 • Het publiek is beperkt tot maximum 75.000 personen.
 • Ook voor massa-evenementen met minder dan 200 personen binnen of 400 personen buiten kan je met een Covid Safe Ticket werken. Informeer de deelnemers in dat geval duidelijk op voorhand.

Kinderen tot 12 jaar moeten net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket niet getest worden.

​Je bent als organisator NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.

OPGELET! De lokale overheid kan steeds strengere maatregelen opleggen. 

Het KB van 29.10.2021 kan je hier terugvinden.