Reglementen

Medaille

  Wedstrijdreglement

  Hieronder vindt u het wedstrijdreglement terug, samen met de handleidingen voor de steward alsook de reglementen voor de ponyspelen en het mennen.

  Aandachtspunten voor jurering

  Hieronder vindt u de aandachtspunten voor jurering voor dressuur terug, zowel voor pony's al voor paarden.

  Dopingbeleid

  Hieronder vindt u het dopingbeleid terug.

Wedstrijdreglement

Raadpleeg hier het wedstrijdreglement van de Landelijke Rijverenigingen vzw. In voege vanaf 03/10/2022.

Tweemaal per jaar, bij de start van het winterseizoen (na het Nationaal Ruitertornooi) en bij de start van het zomerseizoen (na de Nationale Indoorkampioenschappen), voeren we de reglementswijzigingen door. De wijzigingen bundelen we in een handig overzichtsdocumentje, en worden op de provinciale raden en voorjaarsvergaderingen toegelicht.

Wijzigingen oktober 2022

Ter info

Toegelaten beenbescherming

Toegelaten achtergetten 2021

Toegelaten grasteugels

Bijlage met toegelaten grasteugels

Stewarding

Manual Stewarding 2022

Toegelaten bitten en neusriemen bij pony's

Toegelaten bitten en neusriemen bij pony's

Ponyspelen

Reglement Ponyspelen

Mennen

Wedstrijdreglement mennen

Jonge Paarden en Jonge Pony's

Beknopt reglement Wedstrijden Jonge Paarden 2022

Beknopt reglement Wedstrijden Jonge Pony's 2019

Reglementen FEI: 

Jumping  Engelse versie - Jumping Nederlandstalige versie - Voornaamste wijzigingen 2022

Dressage

Eventing

FEI Steward Manual

Veterinary

Anti-Doping

Voor de discipline SPRINGEN volgt LRV het FEI-reglement. De nieuwe bepalingen rond de val van een Atleet/paard zijn echter niet haalbaar binnen de LRV-werking.  LRV volgt dus het FEI-reglement op uitzondering van volgende alinea’s :

Pag 7 
1.2  ... Echter, in het geval van een val van een atleet en/of paard op gelijk welk ogenblik vanaf de combinatie de ring binnen komt tot het ogenblik dat de startlijn in de juiste richting wordt overschreden, of het signaal om te starten al dan niet werd gegeven, zal geen toestemming tot starten worden gegeven in de proef en de bel zal overeenstemmend gebruikt worden. zal het 45-seconden aftellen niet worden onderbroken. ...

pg 23:
3. In het geval van een val van de Atleet en/of het paard op gelijk welk ogenblik in de Wedstrijdarena, in het oefenterrein of waar dan ook binnen het Wedstrijdterrein, moet de Atleet en/of het paard goed bevonden worden door de Medische dienst van de wedstrijd resp. de Diergeneeskundige afgevaardigde, alvorens de Atleet en/of het paard mogen toegelaten worden om deel te nemen aan de volgende ronde of proef tijdens de wedstrijd. 
 
Pg 28 en 29:
Echter, in het geval van een val van een atleet en/of paard op gelijk welk ogenblik vanaf de combinatie de ring binnen komt tot het ogenblik dat de startlijn in de juiste richting wordt overschreden eens het signaal om te starten is gegeven, kan de combinatie niet meer starten in deze ronde of Proef. de afteltijd van 45 seconden zal niet onderbroken worden. Daarenboven, in het geval van een val van de Atleet
en/of het paard op gelijk welk ogenblik in de Wedstrijdarena, of het signaal tot starten al dan niet is gegeven, moet de Atleet en/of het paard goed bevonden worden door de Medische dienst van de wedstrijd resp. de Diergeneeskundige afgevaardigde, alvorens de Atleet en/of het paard mogen toegelaten worden om deel te nemen aan de volgende ronde of proef tijdens de wedstrijd. (Ref JR Art 224.3)
 
4. Een val van een Atleet en/of paard na het overschrijden van de aankomstlijn houdt geen uitsluiting in. Maar, in het geval van een val na de aankomstlijn, is het volgende van toepassing :  4.1 In het geval van een val van een Atleet en/of van een paard na het overschrijden van de aankomstlijn in een Proef met een onmiddellijke barrage, wordt de combinatie uitgesloten voor de barrage, en wordt hij ex aequo laatst gerangschikt samen met de combinaties die zich teruggetrokken hebben, opgegeven of werden uitgesloten voor de barrage. De Atleet en/of het paard moeten goed bevonden worden door de Medische dienst van de wedstrijd resp. de Diergeneeskundige afgevaardigde, alvorens de Atleet en/of het paard mogen toegelaten worden om deel te nemen aan een volgende  proef tijdens de wedstrijd. 
 
4.2  In het geval van een val van een Atleet en/of van een paard na het overschrijden van de aankomstlijn in een Proef met een Barrage (maar niet een onmiddellijke barrage) of na het overschrijden van de aankomstlijn van de eerste omloop van een Proef met twee omlopen, moet de Atleet en/of het paard goed bevonden worden door de Medische dienst van de wedstrijd resp. de Diergeneeskundige afgevaardigde, alvorens de Atleet en/of het paard mogen toegelaten worden om deel te nemen aan de barrage of aan de tweede omloop.
 
4.3  In het geval van een val van een Atleet na het overschrijden van de aankomstlijn in een barrage, of na het overschrijden van de aankomstlijn in de initiële ronde indien de combinatie niet geplaatst is voor de barrage, of na het overschrijden van de aankomstlijn in een proef zonder barrage, moet de Atleet en/of het paard goed bevonden worden door de Medische dienst van de wedstrijd resp. de Diergeneeskundige afgevaardigde, alvorens de Atleet en/of het paard mogen toegelaten worden  deel te nemen aan een andere Proef tijdens de wedstrijd. 

Dopingbeleid

LRV wil faire sport nastreven, de cleane sporter beschermen en zorgen voor een gezonde sportbeoefening. En uiteraard willen we onze favoriete viervoeter – die eigenlijk niet zelf kiest voor deze hobby- zo goed mogelijk beschermen tegen unfaire en ongeoorloofde praktijken. 

We denken er waarschijnlijk niet over na, maar ook wij als LRV-ruiter/menner, hoe recreatief ook, zijn gebonden aan de nieuwe Wereldantidopingcode. Om even de aandacht te trekken: wie op vrijdag tijdens een feestje in aanraking komt met cannabis en zondag op wedstrijd gaat, kan 2 jaar geschorst worden… Uiteraard voelen we ons niet aangesproken, maar veel gewone medicatie zoals pijnstillers, geneesmiddelen tegen hoesten en verkoudheden, medicijnen tegen ADHD, sommige afslankmiddelen bevatten verboden stoffen.

Het is niet de bedoeling dat je je slaap hier meteen voor gaat laten. De kans op controle is erg klein, maar niet onbestaande. Daarom wil LRV haar leden informeren over het wat en hoe van het dopingbeleid.

Alle nodige informatie vind je op www.antidopinglijn.be maar hier vind je alvast een kleine samenvatting:

Wie valt onder de dopingwetgeving?

Kort gesteld: ‘Iedereen die in georganiseerd verband aan sport doet’. Het maakt niet uit hoe hoog je niveau is, of je al dan niet wedstrijden rijdt, enkel recreatieve wandelingen doet,… Als LRV-lid val je onder de dopingwetgeving EN word je geacht de dopingregelwetgeving te kennen.

Dopingcontroles: Wie, wanneer en waar?

De nationale antidopingorganisatie (NADO) is bevoegd om op elk moment dopingcontroles uit te voeren bij elke sporter. Als lid van de recreatieve federatie LRV zal je doorgaans enkel in wedstrijdverband gecontroleerd worden. Het gebruik van verboden stof/methode, maar ook het bezit ervan, is verboden. Wie fraudeert, niet opdaagt of weigert is in overtreding en zal gesanctioneerd worden.

Alle medicatie die verboden stoffen bevat, vind je onder de rubriek ‘lijst geneesmiddelen’ op www.dopinglijn.be . 

Jouw verantwoordelijkheid?!

Je kent de antidopingregels en je leeft ze na. Je werkt mee als je geselecteerd bent voor een controle. Je laat je arts weten dat je sporter bent en men jou geen verboden stoffen mag geven. Gebruik je gezond verstand bij het aannemen van eten en dringen en let op met voedingssupplementen. (Dit is ook door te trekken naar het paard: supplementen en producten die te mooi zijn om waar te zijn, en dopingvrij zouden zijn, zijn inderdaad te mooi om waar te zijn)!

ONBEWUST DOPINGGEBRUIK IS OOK DOPINGGEBRUIK!

Wat als je om gezondheidsredenen een verboden stof moet innemen?

Daarvoor kan je een ‘toestemming wegens therapeutische noodzaak’ of TTN aanvragen. Een doktersvoorschrift is niet voldoende. De procedure en het aanvraagformulier voor een TTN vind je op www.dopinglijn.be .

Sancties:

Een sporter die schuldig wordt bevonden aan een dopingpraktijk krijgt uitsluiting van sportactiviteiten (deelnemen/meewerken), procedurekosten en een geldboete. De duur van schorsing is afhankelijk van het feit of de dopingpraktijk als opzettelijk (= vier jaar) of onopzettelijk (= twee jaar) wordt beschouwd. Boetes schommelen tussen 1000 en 4000 euro. Daarbij komt ook de gezondheids- en imagoschade.

Surf zeker eens naar de site www.dopinglijn.be voor meer informatie en mogelijke vragen.