SBB organiseert twee webinars ivm. de statuten van je vereniging Bestuursleden mis dit niet!

In 2019 onderging het verenigingsrecht een grondige make-over. De wettelijk verplichte inhoud van de statuten is daarbij aangepast. Alle vzw’s zijn bovendien verplicht om zich te confirmeren aan de nieuwe wet, en dit voor 1 januari 2024.
In dit SBB-webinar, op vraag van LRV georganiseerd voor haar rijverenigingen, schetst Johanna Waelkens, productmanger legal consulting, het wettelijk kader en overloopt ze ook de belangrijkste aandachtspunten bij de noodzakelijke aanpassing van de statuten.  Bij het niet-nakomen van de wettelijke verplichting tot statutenwijziging  heeft de overheid  ook sancties voorzien. Na de uiteenzetting weet je hoe je die kan vermijden en hoe je je rijvereniging in regel kan stellen.