Memorandum Paardensector overhandigd aan partijen in Vlaams Parlement

Met het oog op de nakende verkiezingen stelde de Vlaamse paardensector een memorandum op met voorstellen en aandachtspunten voor de beleidsperiode 2024-2029. 
Hiermee willen we het belang en de noden van onze sector onderstrepen, met name:
-    onze paarden verdienen hun plaats in het landschap
-    nood aan informatie en administratieve vereenvoudiging
Dit memorandum werd overgemaakt aan de voorzitters van alle partijen die in het Vlaams parlement zetelen. 
Daarbij werd een overleg gevraagd om de Vlaamse paardensector voor te stellen en dit memorandum te bespreken.
We vroegen ook welke beleidsvisie elke partij heeft voor de Vlaamse paardensector.

We houden jullie op de hoogte van het verdere verloop.