LRV schort alle wedstrijden voor rijverenigingen op

Op maandagavond 26 oktober was er overleg tussen de verschillende voorzitters van alle LRV-provincies. Dat overleg resulteert voor LRV in de beslissing dat LRV zich strikt aan alle opgelegde regels zal houden. Er zullen voor de rijverenigingen geen georganiseerde wedstrijden plaats vinden tot en met 19/11/2020.

Voor wat de activiteiten voor de ponyruiters/amazones betreft kunnen we melden dat activiteiten tot nader order wel nog kunnen plaatsvinden. Vandaag overlegt de Vlaamse regering opnieuw over eventueel strengere maatregelen. Dat zou kunnen betekenen dat ook de ponywerking kan stilvallen.

We houden u op de hoogte. Hou onze website en sociale media goed in de gaten!

Blijf ondertussen gezond en zorg goed voor elkaar en jezelf.  We wensen jullie allemaal heel veel goede moed.