Criss-Crossen in Maarkedal

De nationale finales van de AVEVE Eventing Cup zijn achter de rug, en daarmee is ook het eventingseizoen voorbij. Toch willen we beginnende eventingruiters/amazones nog een kans geven om op de prachtige terreinen van Maarkedal ervaring op te doen.

Het is een kans voor alle ruiters, om samen met de andere clubleden, de eventing beter te leren kennen, en iedereen op een veilige manier te laten proeven van deze veelzijdige discipline.

OPZET

De Criss Cross lessen zijn initiatielessen eventing, waarbij gevorderde en bekwame eventers hun ervaringen willen delen met beginnende en minder ervaren ruiters en ponyruiters.

De aandacht ligt voornamelijk op het rijden tijdens de cross country. Maar ook zaken als zithouding, galoptempo, en vooral veiligheid komen aan bod.

Zowel ponyruiters als ruiters die willen kennis maken met de eventing, alsook (pony)ruiters die reeds de eerste stapjes in de sport gezet hebben, willen we met dit project begeleiden. Doelgroep is dus vooral ponyruiters uit de reeksen 1-2 en 3 en ruiters uit de reeksen A-B.

Voorwaarde voor deelname van de ponyruiters is dat zij hun bekwaamheidsproef hebben behaald.

PLANNING LESSEN

We werken gedurende 1,5 uur in groepjes van 4 ruiters met 1 lesgever.

De lessen gaat door op zaterdag 7 mei vanaf 9u.

Kostprijs bedraagt 20 Euro - De aanrekening gebeurt via de financiële fiche van de vereniging.

INSCHRIJVEN

Inschrijven kan via mail naar c.vandyck@lrv.be

ZATERDAG 7 MEI 2022 - inschrijven tot donderdagmiddag 5/5 -12u.

graag met vermelding van volgende info:

NAAM DEELNEMER: ................................................................................. 

CLUB: .........................................................................................................

PAARD OF PONY: .....................................................................................

STOKMAAT (enkel vr pony’s): .................................................................

EVENTINGKLASSE: ..................................................................................

SPRINGKLASSE: ......................................................................................

EMAIL DEELNEMER: ...............................................................................

Opmerkingen of vragen: .......................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................