GDPR Tools

Afbeelding GDPR

De General Data Protection Regulation (GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming is een Europese Verordening die de verwerking van persoonsgegevens in de EU standaardiseert. Deze verordening heeft tot doel de persoonsgegevens te beschermen en het vrije verkeer van gegevens binnen de Europese interne markt te waarborgen. De verordening geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van natuurlijke personen in de Europese Unie.
Bron: Wikipedia.

Deze wetgeving trad in werking op 25 mei 2018 eb geldt voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van individuen in de EU. 
Meer info vindt u terug via https://gdpr-eu.be/wat-is-gdpr/

Om in orde te zijn met deze wetgeving voorzien wij enkele tools. Deze tools lijsten wij hieronder op:

Tool 1: Opmaak Inventaris digitaal in te vullen

Tool 2: Toetsing GDPR digitaal in te vullen

Tool 3: Register van gegevensverwerking

Tool 3: Register van gegevensverwerking - ingevuld voorbeeld

Tool 4: Privacyverklaring

Tool 5: Contract verwerkingsverantwoordelijke - verwerker

Tool 6: Aangifteformulier datalek