Bestuurlijke bijscholing

pony's

Niet alleen heel veel ruiters/amazones, ponyruiters/ouders en menners beleven LRV, LRV telt ook een groot aantal mensen die vrijwillig een bestuursfuntctie opnemen. Om die mensen te ondersteunen kunnen LRV-bestuursleden intekenen op de cursussen voor sportbestuurders van het Dynamo-project van de Vlaamse Sportfederatie.  

Voor commandanten wordt regelmatig een zogenaamde 'commandantencursus' ingericht, centraal in de Ruiterschool.


Dynamo Project

Dynamo Project biedt bijscholingen aan voor sportclubbestuurders. De thema's worden afgestemd op de noden van het sportveld. Zo werkt Dynamo Project naast het bestaande aanbod regelmatig nieuwe onderwerpen/samenwerkingsverbanden uit indien ze een meerwaarde vormen voor sportclubs in Vlaanderen.

De bijscholingen zijn interactief en praktijkgericht, waardoor ze ook een ideaal forum vormen om te netwerken met collega-sportclubbestuurders! Inzichten, tips, herkenbare voorbeelden of getuigenissen van de docent en van andere sportclubbestuurders kunnen de eigen bestuursproblemen in de sportclub helpen oplossen.