Bekwaamheidsproeven

Bekwaamheisdproef

Wat houdt een bekwaamheidsproef in?

  • Er is een verplichte deelname aan twee proeven. Er mag aan drie proeven worden deelgenomen. Bij twijfelgevallen bepaalt de jury, in overleg met de provinciale pony commissie, of er na de derde bekwaamheidsproef een herkansing gehouden wordt.
  • Voor het beoordelingsresultaat mag men de beste twee uitslagen samentellen om het minimum van 55 % te behalen. Bijkomend wordt er 50% vereist op het onderdeel “Uit de mond, uit de rug” voor de beide beste proeven.
  • De beoordeling van de proeven gebeurt steeds door twee juryleden, die samen de uitslag bepalen. Het beoordelen van de voorstelling kan door één jurylid gebeuren.
  • Er is inzagerecht van de beoordelingsstaten. Deelnemers die onvoldoende halen, kunnen flink geholpen worden door bijkomende adviezen mee te geven op de beoordelingsstaat. Goede juryleden trachten hier opvoedend op te treden.
  • 7-jarige ponyruiters mogen niet deelnemen aan de bekwaamheidsproeven.
  • Bij voorkeur zal één van de bekwaamheidsproeven indoor georganiseerd worden en één outdoor.
  • Minstens één proef moet in de eigen provincie afgelegd worden. Een aanvraag om buiten de provincie deel te nemen wordt gedaan bij de provinciale Ponycommissie.
  • Nadat men geslaagd is in de bekwaamheidsproeven, of het ruiterbrevet B behaald heeft, kunnen ruiters deelnemen aan springwedstrijden.

Parcours