Cursus Begeleider & Gids 2020

Na enkele jaren afwezigheid en gedreven door een groeiende vraag, starten we dit jaar de cursus ‘Begeleider/gids’ opnieuw op.  De inhoud van het opleidingsprogramma werd herwerkt en aangepast aan de nieuwe noden van de recreatieve ruiter.

De cursus bestaat uit verschillende theoretische en praktische onderdelen die deels via LRV Recreatie behaald kunnen worden en deels via externe organisaties behaald dienen te worden. De theoretische basisopleiding is identiek voor zowel begeleider als gids.

De basisopleiding  ‘Begeleider/Gids’ gaat door in de Ruiterschool van LRV in Oud-Heverlee. De modules in de cursus worden door verschillende docenten gegeven, elk specialisten in hun eigen materie.

Strandwandeling

Doel van de cursus

Wat betekent dat juist ‘begeleider of gids’ zijn?

De gids heeft tijdens een trektocht een heel zware taak en verantwoordelijkheid. Zowel voor het vertrek als tijdens het verloop van de tocht, zal de gids de keuze van de te volgen weg bepalen, de kaarten lezen, de gangen aanduiden en de nodige commentaren geven over historische gebouwen en andere bezienswaardigheden welke tegengekomen worden. Hij of zij zal op financieel vlak de nodige regelingen treffen en contacten onderhouden met de relais en pleisterplaatsen en er voor zorgen dat geen enkele negatieve indrukken, problemen en voorvallen de tocht en de vereniging benadelen.

Bovendien zal hij waken over het goede en vlotte verloop van de tocht. Daarnaast neemt hij de nodige beslissingen en verantwoordelijkheid om de veiligheid van ruiters en paarden te garanderen.

De rol van de begeleider bestaat er in de gids ten alle tijden te ontlasten van alle technische problemen en hem bij te staan en te ondersteunen tijdens de uitvoering van een trektocht.

De praktische organisatie van de huisvesting van de participanten (ruiters én paarden), voeding en watervoorziening voor de paarden, verzorging van de paarden, verdeling van de taken, informatie en contacten met de begeleidende wagens, vlot verloop van de maaltijden, hulp bij op- en afzadelen, controle van paard en ruiter bij vertrek en aankomst, enz… zijn taken welke de begeleider zal behartigen. Hij/zij zal eveneens als laatste rijden tijdens de tocht en hulp bieden bij eventuele moeilijke of gevaarlijke doorgangen, beslaan van paarde. Hij of zij moet ook de groep kunnen overnemen indien de aanwezigheid van de gids vereist is bij bvb. het begeleiden van een gekwetst paard en/of ruiter

Hij/zij zal dus een goede kennis hebben van alle trektochttechnieken en zal – behoudens de basiskennis welke in deze brochure is medegedeeld – zich steeds verder bekwamen en informeren teneinde zijn taak als "begeleider" professioneel waar te nemen.

De begeleider zal met zijn gids een team vormen welke garant moet staan voor het slagen van de trektocht.

Resultaat

De brevetten zijn, indien alle onderdelen volledig behaald zijn, officieel erkend zijn door de FITE, KBRSF, LRV en Paardensport Vlaanderen.  

De inhoud van de cursus, de slaagcriteria en eindtermen zijn gebaseerd op de IGEQ-kwalificatienormen (International Group for Equestrian Qualifications). Dit betekent dat de diploma’s gids en begeleider op internationaal niveau, ingeschaald worden  als niveau 1 en 2 en dat deze erkend zullen worden door 25 landen.

Opbouw van de cursus

De cursus bestaat uit een gezamenlijk luik theorie dat identiek is voor begeleider en voor gids. Daarnaast bestaan er voor zowel gids als begeleider verschillende bijkomende onderdelen die al dan niet extern afgelegd moeten worden.

Basiscursus LRV Recreatie

Voorwaarden om deel te nemen aan deze basiscursus

  • Minimum 18 jaar zijn
  • Lid zijn van LRV

De theoretische cursus bestaat uit verschillende modules die op verschillende momenten gegeven zullen worden. Deze worden aangevuld met enkele praktijkonderdelen.

Hierbij een overzicht van de modules die door LRV Recreatie aangeboden. 

Omwille van de Corona-maatregelen kunnen wij ons niet voldoende voorbereiden op deze cursus en hebben wij beslist deze uit te stellen naar het najaar. Concrete data worden zo snel mogelijk gecommuniceerd.

Theoretische & praktische modules

 

Les 1: Inleiding tot de cursus begeleider/gids (3h)*

 

Les 2: Gezondheid en welzijn van het paard (3h)

 

Les 3: Materiaalkennis (3h)

 

Les 4: Natuurkennis: Fauna & flora (3h)

 

Les 5: Knopen (2h)

 

Les 6: Communicatie, didactiek, organisatie van een trektocht (2h)*

 

Les 7: Hoefverzorging (4h)*

 

Les 8: Kaartlezen*

 

Les 9: Praktijk: Trektochttechnieken & Rijden in groep (1 dag) *

 

Les 10: GPS gebruik (2h)

 

Theoretisch examen (3h)

 

* Verplichte sessies

We verwachten van de cursist dat hij of zij 75% van alle theoretische lessen meevolgt. Voor enkele cruciale modules is aanwezigheid verplicht. De deelnemer moet geslaagd zijn voor alle verschillende modules om het einddiploma te behalen.

Opgelet!

De deelnemer moet beschikken over een eigen paard en vervoer om te kunnen deelnemen aan deze opleiding. Tijdens les 9 zullen we immers in Meerdaalwoud (bij Ruiterschool LRV) een aantal trektochttechnieken oefenen. Ook voor de bijkomende praktische onderdelen die naast de basiscursus uitgevoerd moeten worden heeft men een paard en vervoer nodig anders wordt het niet mogelijk om deze uit te voeren

Externe vaardigheden

Voor zowel gids als begeleider zijn er naast de basiscursus nog bijkomende vaardigheden die te maken hebben met rijvaardigheid, EHBO,... die de cursist onder de knie moet krijgen. Hiervoor verwijzen we de deelnemers door naar gespecialiseerde externe organisaties.

Overzicht voorwaarden voor het behalen van het diploma gids of begeleider

In de basiscursus zal dieper ingegaan worden op de verschillende zaken waarmee rekening moet gehouden worden voor de praktische examens.

Volgen van individuele modules

De modules 2,3, 4, 5 en 6 zullen ook afzonderlijk opengesteld worden voor LRV leden die zich enkel interesseren in  deze specifieke onderdelen. Op deze manier willen we een groter publiek aantrekken en mensen kennis laten maken met de opleiding en de verschillende aspecten van het recreatieve rijden.

Aan deze deelnemers wordt een aparte bijdrage gevraagd. Zij ontvangen het cursusmateriaal van deze module maar kunnen niet deelnemen aan het examen. Zij krijgen ook geen diploma of getuigschrift voor het bijwonen van een aparte module.

Kostprijs

Deelname aan de basiscursus begeleider/gids kost 320€.

Inbegrepen cursusmateriaal, drank bij de avondsessies, broodjes en drinken tijdens de dagactiviteiten.

Niet inbegrepen: eventueel huur van een stal voor module 9. Alle onkosten die gemaakt moeten worden ter behalen van de praktische en externe onderdelen van het diploma.

Inschrijven

Door de COVID-maatregelen is er nog geen startdatum voor de cursus. Van zodra wij een startdatum hebben, wordt deze gecommuniceerd op onze website en sociale media. Hou deze dus zeker in de gaten!

De inschrijvingen verlopen via Equester, dus gelieve aan jullie Equesterverantwoordelijke te vragen om jullie in te schrijven.

 De cursus gaat enkel door vanaf 10 inschrijvingen. Bereiken we dit aantal niet dan zal het inschrijvingsgeld volledig teruggestort worden.

Inschrijven kan tot en met ....