Nieuwsoverzicht

Nationaal

LRV en VLP kijken samen naar de toekomst!

26 maart 2019

VLP en LRV kijken samen naar de toekomst !

 

De algemene vergaderingen van LRV en VLP keurden een gezamenlijke intentieverklaring goed !

In 2016 werd een mogelijk fusieproject tussen LRV en VLP  stopgezet. Dit project liep toen onder impuls van het decreet met betrekking tot de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector. Beide verenigingen zijn na deze stopzetting wel nauw blijven samenwerken in het belang van de paardensport en met focus op de basissport en de kleinere disciplines.

De bestaande overeenkomsten werden vernieuwd waar mogelijk en nieuwe, overkoepelende initiatieven werden opgestart. Zo nemen ruiters van beide federaties zowel op eventing- als op menindoorwedstrijden aan elkaars wedstrijden deel. Ruiters genieten, dankzij deze samenwerking, van een ruimere kalender. VLP-ruiters hebben ook steeds kunnen inschrijven voor de open reeksen tijdens de SBB Competitie voor Jonge Pony’s en Paarden. Sinds 2019 kunnen ook sportbeoefenaars met een LRV-lidmaatschap van start gaan op de nationale (Men-) TRECwedstrijden.

Allemaal voorbeelden van samenwerkingen, die hun vruchten duidelijk afwerpen en zorgen voor bredere en meer haalbare organisaties, meer diversiteit, meer geografische opties en daardoor meer tevredenheid bij alle sportbeoefenaars. Via deze akkoorden werden ook de raakvlakken tussen beide federaties steeds duidelijker.

Door deze evolutie van de voorbije twee jaren, werd beslist om de opties naar een meer verweven structuur terug bespreekbaar te maken. Beide verenigingen schreven daarom een gezamenlijke intentieverklaring met het oog op een integratieproject. Deze goedgekeurde intentieverklaring formaliseert de bereidheid om met elkaar in gesprek te gaan en de opties open te houden om al dan niet een richtlijn uit te werken naar een mogelijke fusie, integratie of uitgebreidere samenwerking, in welke vorm dan ook. Beide partijen verbinden zich ertoe om over te gaan tot een open dialoog. Er is eveneens afgesproken om alle opties tijdens een traject van maximaal twee jaar te bekijken. Deze intentieverklaring heeft geen invloed op de lopende afspraken noch staat dit de uitwerking van nieuwe, gemeenschappelijke projecten in de weg.

De paardensport brengt mensen (en paarden) samen.  Dat geldt zowel voor LRV als voor VLP. Ik ben bijzonder blij dat we met deze intentieverklaring een stap dichter zetten bij het samenbrengen van twee verenigingen. Het wordt onze gezamenlijke uitdaging ervoor te zorgen dat in deze  samenwerking ieder zijn eigenheid kan houden zodat we ons allen kunnen terugvinden in dit project. Er is alvast één sterke gemeenschappelijke passie, namelijk die voor de paardensport. Deze passie zal de gids zijn tijdens dit traject.”, aldus Glenn Maes, voorzitter VLP.

“Het is onze ambitie om binnen wijzigende sportieve, maatschappelijke en politieke omstandigheden het beste te vinden voor onze paardensportbeoefenaars en al wie er bij betrokken is. Het zal daarom onze gezamenlijke uitdaging zijn om door een meer geïntegreerde en tegelijkertijd complementaire werking onze paardensport een mooie toekomst te garanderen”, aldus Georges Van Keerberghen, voorzitter LRV“

LRV en VLP kijken samen, met een open visie, uit naar de toekomst!

Auteur: LRV/VLP
Bron: LRV/VLP
Deel dit bericht:   

LRV en VLP kijken samen naar de toekomst!