Nieuwsoverzicht

Nationaal

LRV kiest voor eigenheid

16 juni 2016

paradeEinde januari 2016 verstuurden de twee Vlaamse paardensportfederaties, zijnde de recreatieve sportfederatie Landelijke Rijverenigingen vzw (LRV) en de unisportfederatie Vlaamse Liga Paardensport vzw (VLP), een gezamenlijk persbericht. In deze mededeling wensten beide federaties aan te kondigen dat, onder impuls van het nieuwe federatiedecreet van Minister Muyters, de gesprekken werden opgestart om na te gaan of er tot een vergelijk en dus tot een fusie kon gekomen worden.
 

Sinds de opstart van de gesprekken hebben beide federaties elk langs hun zijde alle middelen ingezet om hun achterban te informeren, opdat er een weloverwogen beslissing kon genomen worden. LRV is na haar Algemene Vergadering van 23 maart 2016 de baan op getrokken en heeft in elke provincie één of meerdere uiteenzettingen gegeven van de gemaakte SWOT-analyse en de mogelijke opties naar de toekomst toe. In juni werd er eveneens een ledenbevraging verstuurd naar alle leden, waar ook deze beide aspecten werden bevraagd en waar massaal (2005 antwoorden) op gereageerd werd.

logo kleinDe Raad van Bestuur van VLP vzw had reeds in april groen licht gegeven voor de verdere gesprekken, opdat de fusie tot een goed einde kon gebracht worden. De leden van de Algemene Vergadering van LRV vzw dienden op de Buitengewone Algemene Vergadering van 15 juni 2016 hun stem uit te brengen, opdat er al dan niet een principieel akkoord werd gegeven tot de ontbinding van LRV vzw onder de opschortende voorwaarde tot realisatie van een fusie tussen LRV vzw en VLP vzw. Omstreeks 21u was de kogel door de kerk en kondigde de secretaris van het stembureau aan dat er geen statutaire 4/5 meerderheid werd behaald om over te gaan tot een ontbinding en de realisatie van een fusie met VLP.

Het bestuur van LRV vzw heeft met deze beslissing dus gekozen voor haar eigenheid en om ook in de toekomst de eigen weg te blijven volgen. LRV vzw zal een erkende sportfederatie blijven, aangezien aan de volwaarden voldaan blijft. LRV vzw wenst bij deze ook van ganser harte de besturen van VLP vzw en van Sport Vlaanderen te bedanken voor alle constructieve en open gesprekken, waar alle partijen ten allen tijde met wederzijds respect aan tafel hebben gezeten. LRV vzw wenst bij deze ook te benadrukken dat zij de huidige samenwerkingen absoluut wenst verder te zetten en indien mogelijk nog wenst te versterken.

Naar de toekomst toe, is het bestuur van LRV vzw zich ten zeerste bewust dat er werk aan de winkel is, veel werk aan de winkel. De SWOT-analyse was de basis en de 187 pagina’s met de analyse van de resultaten uit de ledenbevraging  zullen een belangrijke input geven. De analyses zitten aldus in de eindfase en een plan van aanpak krijgt stilaan vorm en zal effectief opgestart worden na de zomer. De leden van LRV vragen een no-nonsense communicatie en een duidelijke visie en engagement om de werking nog sterker te maken en daar zal LRV voluit voor gaan !
Deel dit bericht: