Nieuwsoverzicht

Nationaal

Mogelijkheden om over te gaan van springklasse uitgebreid

15 juli 2014

stefandesmetOvergaan van klasse kan een combinatie doorheen het seizoen op basis van de door de combinatie behaalde resultaten tijdens LRV-wedstrijden. Voor nieuwe combinaties en nieuwe leden kan de klasse bepaald worden op basis van ‘qualifying results’ of officiële wedstrijdresultaten behaald bij een andere erkende federatie. Er wordt nu ook een mogelijkheid voorzien voor combinaties die succesvol deelnamen aan de SBB Competitie voor Jonge Paarden.

Deze regel werd als volgt uitgebreid: Ook bestaande combinaties kunnen TUSSEN 2 SEIZOENEN van klasse verhogen op basis van deze qualifying results.Indien je tussen winter en zomer of omgekeerd een klasse wil stijgen, kan dit dus indien je voldoet aan bovenstaande voorwaarden. Éénmaal je in een seizoen start, kan je niet meer stijgen. Indien je start in een klasse, dien je dat seizoen uit te rijden in dezelfde klasse volgens het gekende puntensysteem.

Voor wat het overgaan op basis van ‘qualifying results’ betreft, zetten we de voorwaarde nog is op een rijtje:

Het gaat om bevestigende resultaten: enkel deelnemen in een klasse is niet voldoende, maar de resultaten moeten voldoen aan onderstaande criteria:

  • Voor individuele dressuur moet je minimum 4 keer een percentage van 60% behaald hebben op het betrokken niveau.
  • Voor springen moet je minimum 4 parcours gereden hebben met telkens een maximum van 4 strafpunten.

Eén uitzondering: de behaalde resultaten van de SBB Competitie voor Jonge Paarden tellen eveneens mee als qualifying results. Op basis van deze resultaten kan je ook TIJDENS EEN SEIZOEN een klasseverhoging aanvragen.

Concreet voorbeeld: Je start de eerste zomertornooien in mei in de klasse Licht met ‘paard x’.  Je rijdt met  ‘paard x’ ook de wedstrijden SBB-competitie voor 6-jarigen mee en slaagt er in om 4 omlopen met telkens een maximum van 4 strafpunten af te leggen. Dan is het toegelaten om je volgende tornooien met ‘paard x’ in Midden te starten.

!!!Belangrijk: eerste en tweede omlopen tellen als 2 afzonderlijke resultaten. Je kan dus in 1 provincie voldoende qualifying results behalen.

 

 

 

 

 

Deel dit bericht: