Nieuwsoverzicht

Nationaal

LRV-Voorzitter Sonja De Becker is verkozen tot tweede ondervoorzitter van Boerenbond

04 april 2013

sonja de beckerTijdens de vergadering van het Hoofdbestuur van Boerenbond, werd Piet Vanthemsche herverkozen tot voorzitter van Boerenbond. Hij vangt daarmee zijn tweede en meteen ook laatste bestuursmandaat als voorzitter aan. Chris Coenegrachts, actieve varkenshouder-akkerbouwer, werd verkozen tot eerste ondervoorzitter in opvolging van Peter Broeckx die niet meer herverkiesbaar was. Sonja De Becker, algemeen secretaris, werd verkozen tot tweede ondervoorzitter. Zij wordt als algemeen secretaris opgevolgd door Peter Bruggen.

Om de vijf jaar vinden binnen Boerenbond bestuursverkiezingen plaats. Zij worden afgesloten met de installatie van een nieuw Hoofdbestuur, het hoogste bestuursorgaan van de organisatie. De bestuursherverkiezingen nemen een volledig jaar in beslag omdat de vertegenwoordiging stapsgewijs wordt opgebouwd. De leden land- en tuinbouwers worden zowel sectoraal als regionaal gegroepeerd. De basis van de werking is het lokale niveau. Via de Regioraden en Provinciale Besturen wordt de regionale vertegenwoordiging in het Hoofdbestuur verzekerd. De 8 verschillende sectoren worden via provinciale en nationale Sectorvakgroepen in het Hoofdbestuur vertegenwoordigd. Deze opbouw verzekert de democratische werking die Boerenbond hoog in het vaandel draagt. Het nieuw samengestelde Hoofdbestuur verkoos in zijn eerste vergadering een nieuwe voorzitter en twee ondervoorzitters. Zij zullen, samen met de nieuwe bestuursploeg, de volgende 5 jaar de belangen van de land- en tuinbouwers in Vlaanderen en Oost-België behartigen. Door de verkiezing tot nieuwe voorzitter Boerenbond is Piet Vanthemsche meteen ook de nieuwe voorzitter van de Landelijke Gilden.

Deel dit bericht: