Wet op de vrijwilligerOp 1 augustus 2006 trad de nieuwe wet op het statuut van de vrijwilliger in werking. Deze wet is er gekomen met het oog op een betere bescherming van de vrijwilliger. Daarom zijn wij als LRV verplicht al onze vrijwilligers op de hoogte te stellen van het doel van onze federatie, de verzekeringen, de onkostenvergoedingen, enz.

Deze informatieplicht dient zowel op nationaal, provinciaal als lokaal niveau plaats te vinden. Daarnaast moet ze zich richten naar alle vrijwilligers, zowel zij die aangesloten zijn bij LRV vzw, als de occasionele vrijwilligers (losse medewerkers, ouders die een handje toesteken, …).

Om al deze mensen goed te kunnen informeren, hebben we de organisatienota opgesteld. Op die manier kunnen jullie gemakkelijk een link leggen naar jullie verenigingswebsite, en kan je de nota gemakkelijk raadplegen als LRV-bestuurslid.

Samenvattend:

  • Als LRV-bestuurslid ben je zelf vrijwilliger, en is het belangrijk dat je de organisatienota weet te vinden, en hem samen met je bestuurders leest. Zo ben je zelf op de hoogte, en kan je ook je eigen vrijwilligers op de hoogte stellen van de werking van LRV. 
  • Je kan makkelijk een link leggen van je eigen verenigingswebsite naar de organisatienota zodat je hier eventueel je vrijwilligers naar kan doorverwijzen;
  • De polis 'onbezoldigde helpers niet-leden' is automatisch van toepassing, de onkosten worden door LRV gedragen.  Het is echter wel noodzakelijk om bij elke inrichting van de vereniging (tornooi, indoor, eetdag, … ) het invulformulier LRV-polis onbezoldigde helpers ingevuld aan s.verlinden@lrv.be te bezorgen. Ook moet er een ledenlijst, met naam en geboortedatum van de vrijwilligers, voorhanden zijn op de dag van de inrichting.