VerzekeringenVerzekeringen voor verzekeraars een weet, voor ons vaak een vraag!

Als erkende sportfederatie is LRV verplicht de polissen af te sluiten, welke door de wetgever worden opgelegd.  Anderzijds komen er in onze ruiterij risico's voor, waarvan LRV het nodig acht dat ze door een verzekeringspolis op nationaal vlak gedekt worden.

LRV wenst u er op te wijzen dat onze polis zeer uitgebreid is en dat het onmogelijk is om alle facetten uit te werken, maar een zo duidelijk mogelijk overzicht wordt hierbij weergegeven. Hou er ook rekening mee dat binnen deze verzekeringen ook franchises gelden.

Mocht u nog specifieke vragen hebben, leg ze dan zeker voor aan het nationaal LRV-secretariaat.