Tarieven De tarieven voor het werkingsjaar 2017-2018 zijn als volgt bepaald:

  • Wedstrijdruiters rijverenigingen:   76,50 euro         
  • Wedstrijdruiters ponyclubs:        66,50 euro
  • Wandelruiters:                           20,50 euro

Uitbreiding persoonlijke verzekering 6 euro

In deze ledenbijdrage is naast het eigenlijke lidgeld een bijdrage vervat voor de globale verzekeringspolis, die door het decreet op de sportfederaties werd opgelegd.

Je kan eveneens kiezen voor een uitbreiding van de LRV-polis met een polis 'Paardrijden in privéverband': 6 euro

Abonnementen

  • Abonnement Equitime:                 LRV-leden 25,50 euro i.p.v. 55 euro
  • Vrij abonnement Equitime:            55 euro
  • Abonnement LRV-Magazine: LRV-leden 11 i.p.v. 21,5 euro

Registratie van paarden en pony's

Het eenmalig registratierecht is vastgesteld op 10 euro voor de registratie van een paard. Daarnaast is er ook een eenmalige registratie voor 10 euro per combinatie. Voor wijzigingen in verband met de ruiter(s) en duplicaten wordt 10 euro aangerekend.

Verenigingsbijdrage

Deze is proportioneel aan het aantal rijdende leden van voorbije werkjaar. Deze bedraagt 200 euro + 1 euro per rijdend lid met een maximum van 300 euro.