Recreatieve opleidingen GidsDe “Gids” is de persoon die de absolute leiding van de trektocht op zich neemt. Hij/zij heeft een grote verantwoordelijkheidszin en een uitgesproken en onbetwiste autoriteit. De “Gids” heeft de totale voorbereiding en de uitvoering van de trektocht onder zijn bevoegdheid en controle en is dé groepsverantwoordelijke. Zijn beslissingen zullen onbetwist worden aanvaard en hij/zij zal steeds waken over de veiligheid en het comfort van paarden en ruiters. De “Gids” zal ook op het terrein steeds de groep leiden en gidsen en alle gevaarlijke situaties vermijden het wettelijk begrip van “goed huisvader” indachtig.

De “Gids” zal steeds beroep kunnen doen op en ondersteund worden door een “Begeleider” met wie hij/zij in hecht teamverband zullen werken. De “Gids” beslist in eer en geweten aan wie hij/zij zijn/haar verantwoordelijkheid over zal dragen indien hij/zij genoodzaakt wordt zich van de groep te verwijderen zoals bvb. bij het begeleiden van een geaccidenteerd paard of ruiter. Dit specialisatie-brevet is het tweede kaderbrevet ! Hij/zij zal ook aan de groep de nodige streekgebonden informatie verschaffen over bezienswaardigheden, kunst, geschiedenis of folklore zodat én sport én cultuur verenigd worden.

Aanvraag 

De kandidaat “Gids” moet schriftelijk zijn/haar kandidatuur stellen bij de Pedagogische recratiecommissie ( lrvrecreatie@lrv.be ).

Voorwaarden 

- LRV of VLP lid zijn.
- Minimum 21 jaar zijn op de datum van het examen
- Op rijvaardigheidsniveau een opgelegde “trail-rijvaardigheidsproef” afleggen, houders van de rijvaardigheidsproef (VTS) “Initiator” of gelijkwaardig niveau worden hiervan vrijgesteld.
- Het brevet “Begeleider” bezitten sinds minstens één jaar.
- Het brevet “Helper” van het Rode Kruis bezitten en/of afleggen.

 Inhoud

Technieken

 • Organisatie en leiden van trektochten
 • Animatie van groepen en trektochten, kunst/folklore & geschiedenis van  Vlaanderen resp. België (streekgebonden)
 • Rechten en plichten van de Gids : wetgeving, juridische en rijvaardigheidsverantwoordelijkheid
 • Topografie – Oriëntatie – Kaartlezen : gevorderd
 • EHBO bij paarden : gevorderd
 • Voeding van het paard : berekening, uitvoering en praktische kennis
 • Kennis en bescherming van de natuur : gevorderd
 • Rassen, kleuren, veearts -beschrijving en identificatie van paarden
 • Packing-technieken, rijden met lastpaarden, lastverdeling,materiaalkeuze ( o.a. zadels,pakzadels,bitten)
 • Wetgeving, wegcode en verkeer en grensoverschrijdende verplichtingen
 • Rijden en gidsen : in groep op de openbare weg en in het terrein met lastdieren
 • Trainen van wandel- & recreatiepaarden (trail-technieken)
 • EHBO Ruiter : brevet “Helper”( te leveren door het Rode Kruis van België ) 

Elke kandidaat zal een trektocht van minstens 5 dagen organiseren. In principe zal deze trektocht overeenkomen met de vereisten van deze van “Begeleider”, maar zal langer duren zowel in tijd als in afstand. Alle deelnemende ruiters aan dit trektocht-examen moeten minstens het A-brevet (VHS) bezitten. Het traject zal verkend worden door de kandidaat en er zal speciaal gelet worden op de organisatie, het gidsen en de veiligheid van paarden en ruiters evenals de groepsanimatie, de groepssfeer en de aanvaarde en uitgevoerde autoriteit. Deze trektocht zal beoordeeld worden door een “Meester-Trekruiter” bijgestaan door een bestuurslid van een recreatieve vereniging ( effectieve groepsleiding en organisatie = 100 punten)

Elke kandidaat zal een totaalproject voor een trektocht van één dag opmaken met de klemtoon op de streekgebonden geschiedenis, kunst, folklore, natuur, architectuur. De kandidaat is vrij in zijn/haar keuze. Het project zal naast de reeds opgesomde punten eveneens een bewegwijzerde uitstippeling bevatten, met opgave van pleisterplaatsen, picknick -plaats, veeartsen, hoefsmeden enz.. Er zal door de pedagogische commissie een limietdatum vastgelegd worden voor het inleveren van het project.

De kandidaat zal eveneens, tijdens de seminaries, een onderdeel van de te onderwijzen niet-gespecialiseerde materie zelf verzorgen. De kandidaten komen dit overeen met de Pedagogische Commissie. Dit eindwerk, welke door de kandidaat zal gegeven en verdedigd worden tijdens de seminaries voor zijn/haar collega's en de leden van de Pedagogische Commissie. Dit eindwerk zal in verschillende exemplaren opgemaakt worden en overhandigd worden aan de andere kandidaten evenals aan de leden van de Pedagogische Commissie.

De kandidaat zal bewijzen een groep te kunnen animeren tijdens een meerdaagse tocht, alle groepsproblemen te kunnen oplossen en de groepssfeer te kunnen behouden, zelfs in probleemsituaties.