Recreatieve opleidingen BegeleiderDe "Begeleider" is de persoon die de praktische begeleiding van de trektocht op zich neemt en de "Gids" bijstaat tijdens de uitvoering van de trektocht. Zo zal hij/zij o.a. de ruiters ondersteunen en helpen bij op- en afzadelen, controle van paard en ruiter bij vertrek en aankomst, helpen bij praktische installatie van paarden en ruiters, instaan voor de voeding en het drinken van de paarden en als colonnesluiter fungeren tijdens de tocht zelf.

De "Gids" zal steeds op hem beroep kunnen doen bij gebeurlijke ongevallen, bij het eventuele beslaan van paarden en hem de verantwoordelijkheid kunnen overdragen van de groep indien zijn aanwezigheid hem bvb. noodzaakt een gekwetst dier of ruiter te begeleiden.

De "Begeleider" zorgt ervoor dat de colonne bij het buitenrijden aangesloten blijft en verwittigt de gids in geval van problemen.

Aanvraag
De kandidaat "Begeleider" moet schriftelijk zijn kandidatuur stellen bij de Pedagogische Commissie  ( lrvrecreatie@lrv.be )

Het brevet van "Begeleider" is het eerste kaderbrevet binnen het recreatierijden.

Voorwaarden
De kandidaat moet:
- LRV of VLP lid zijn.
- Minimum 18 jaar zijn op de datum van het examen
- Op rijvaardigheidsniveau het B-brevet (VHS) bezitten
- Een ½ dag trektocht zonder zadel hebben volbracht ( attest te leveren door een gebrevetteerd bestuurslid van het FFE of van LRV Recreatie )
- Het basis-brevet van het Rode Kruis bezitten en/of afleggen

Inhoud

Technieken

 • Hoefsmederij : praktijk = hoefijzer af- en aandoen, nagel terug inzetten
 • Knopen
 • Lederbewerking : eenvoudige reparatie van zadel en tuig
 • Topografie - Oriëntatie - Kaartlezen : basisprincipes
 • EHBO bij paarden
 • Voedingsbehoeften van het paard
 • Kennis en bescherming van de natuur
 • Giftige planten en struiken voor het paard
 • Trektochttechnieken en organisatie
 • Wetgeving, wegcode en verkeer
 • Etiquette en wellevendheid te paard
 • Brevet Rode Kruis : basisbrevet ( te leveren door Rode Kruis van België )
 • Rijden:
  - in groep
  - op de openbare weg
  - in het terrein

Praktijk
Elke kandidaat zal een trektocht van minstens 2 dagen volgen als "begeleider" onder het toezicht van een gebrevetteerd Gids. Tijdens deze trektocht zal er tevens op gewezen worden welke punten speciaal moeten in acht genomen en/of verbeterd worden ( effectieve ondersteuning van de gids = 60 punten )

Elke kandidaat zal een trektocht van één dag organiseren als zelfstandig organisator en gids. Er zal door de pedagogische commissie een datum vastgelegd worden en een - voor de kandidaat onvertrouwde - streek opgegeven worden.