Bestuursorganen: Provinciale besturenHet provinciaal bestuur is samengesteld uit 3 delen, namelijk minstens vier leden gekozen door de provinciale raad, één of twee gecoöpteerde leden en de provinciale proost. Een belangrijke functie van het provinciaal bestuur is het beslissen over aanvragen tot lidmaatschap van personen. Aan het hoofd van elke provincie staat een provinciale raad. De gewesten zijn vervolgens op hun beurt organisatorisch gegroepeerd per provincie.

Aan het hoofd van elke provincie staat een provinciale (pony)raad, samengesteld uit voorzitters en de monitoren van elk gewest en de leden van het provinciaal bestuur of de provinciale ponycommissie, welke minstens eenmaal per jaar samenkomen om de jaarwerking te bespreken.

De provinciale (pony)raad treedt adviserend op voor alle aangelegenheden die onder de bevoegdheid vallen van respectievelijk het Nationaal Bestuur of de nationale ponycommissie. De raad heeft beslissingsbevoegdheid voor alle provinciale aangelegenheden en verkiest de leden van het provinciaal bestuur of de provinciale ponycommissie.

Het provinciaal bestuur is samengesteld uit:

  1. bij voorkeur acht leden gekozen door de provinciale raad uit kandidaten voorgedragen door de gewestbesturen. Elk gewest is bij voorkeur vertegenwoordigd in dit Provinciaal Bestuur. Op basis van het aantal rijverenigingen in de provincie, is per begonnen schijf van 10 aangesloten rijverenigingen een mandaat te begeven is. Personen die tot eenzelfde gewest behoren, kunnen niet samen en gelijktijdig als kandidaat voorgedragen worden. Elk gewest is bij voorkeur vertegenwoordigd in dit provinciaal bestuur.
  2.  maximum twee gecoöpteerde leden;
  3. de provinciale proost
  4. de voorzitter van de provinciale ponycommissie.

De provinciale proost en de voorzitter van de provinciale ponycommissie zullen zich bij aangelegenheden m.b.t. personen van stemming onthouden.

Het provinciaal bestuur kiest onder de door de provinciale raad gekozen leden een voorzitter, welke de provincie vertegenwoordigt in het Nationaal Bestuur en een monitor, welke instaat voor de technische leiding.

 

LRV ANTWERPEN
LAEREMANS EDDY VOORZITTER 0474 31 16 42 Eddy-laeremans@telenet.be
  VERMEIREN LEO MONITOR 0477 56 45 07 vermeiren.leo@telenet.be
  SMETS JEF MONITOR 0486 49 0711 smetsjef@hotmail.com
  LOMMERS PEGGY SECRETARIS 0475 38 25 17 jopeggommeren@skynet.be
LRV BRABANT
CARELS PETER VOORZITTER 0496 42 45 03 peter.carels@hotmail.com
  GRAUWELS LUC MONITOR 0486 40 40 64 luckymistral@hotmail.com
  VAN HOREBEEK WILLEM SECRETARIS 0475 57 83 15 willem@printinggeel.be
LRV LIMBURG
EERDEKENS HENRI VOORZITTER 0479 45 41 44 henri.eerdekens@telenet.be
  HANSEN CHRETIEN MONITOR 0485 76 28 14 Hansen_ch@hotmail.com
  OOMS NICO SECRETARIS 0494 19 05 26 ooms.nico@telenet.be
LRV OOST-VLAANDEREN
WYMEERSCH CARINE VOORZITTER 0496 38 71 50 carine.wymeersch@telenet.be
  RUIJGERS JAN MONITOR 0486 45 60 29 jan.ruijgers@scarlet.be
LRV WEST-VLAANDEREN
DUPON LUC VOORZITTER 0472 53 88 39 dupon.pauwels@skynet.be
  QUARTIER XAVIER MONITOR 0478 65 58 92 xavier.quartier@telenet.be
  DEGREVE MARCIA SECRETARIS 0475 39 18 90 mars.degreve@hotmail.be