Polissen  • Een ongeval???

Indien er in uw vereniging een schadegeval is, waarbij één van onderstaande polissen van toepassing kan zijn, maak dan gebruik van de aangifteformulieren welke bij de administratiebundel werden gevoegd (op eenvoudige aanvraag kan men steeds bijkomende formulieren verkrijgen)

Belangrijk bij het invullen van het formulier : "schadeaangifte burgerrechtelijke aansprakelijkheid - lichamelijke ongevallen": dit formulier volledig invullen. Indien het een ongeval met lichamelijke verwondingen betreft, blz 3 laten invullen door de behandelende geneesheer of een attest bijvoegen vanwege de dokter.

Het aangifteformulier steeds doorsturen naar LRV, Waversebaan 99, 3050 Oud Heverlee of info@lrv.be  • Globale polis

In deze polis zijn de waarborgen opgenomen, welke aan LRV worden opgelegd door het decreet dat alle landelijke georganiseerde sportbonden ertoe verplicht een globale verzekering af te sluiten ter bescherming van hun leden, en dit met het oog op hun subsidiëring.

Let op, deze polis is aanvullend op alle  andere polissen, welke mogelijk van toepassing zijn (familiale, hospitalisatie-, arbeidsongevallen...)

Volgende waarborgen zijn voorzien:


  • Paardrijden in privé-verband

Er is er geen automatische verzekering voor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid en de lichamelijke ongevallen buiten LRV-verband, daarom is er de mogelijkheid geboden om hiervoor een uitbreiding te nemen naar de privé-sfeer. Ook schade aan de dieren (paarden/pony's) is niet opgenomen in de polis. 

Daarom wordt ook de mogelijkheid geboden om voor het paardrijden in privé-verband (buiten de vereniging) een uitbreiding op deze verzekering (volgens dezelfde voorwaarden als hierboven beschreven) te nemen. Deze uitbreiding kost 6 EUR en moet door de secretaris aangevinkt worden in www.equester.be. Deze uitbreiding kan voor alle leden (ook niet-wedstrijdruiters).

Volgende activiteiten blijven evenwel uitgesloten:

  • Activiteiten ingericht door een manège: bvb. Paardrijlessen door een manège
  • Deelname aan officieel georganiseerde wedstrijden
  • Uitbraak van een paard
  • Bezoldigde activiteiten

Deze verzekering komt tussen na uitputting van elke andere verzekering die aansprakelijkheid dekt.


  • Polis onbezoldigde helpers niet leden

Deze polis biedt de mogelijkheid de om personen te verzekeren n.a.v. een concrete organisatie (tornooi, veelzijdigheidswedstrijd, kamp), welke geen lid zijn van LRV, zowel in burgerrechtelijke aansprakelijkheid als in geneeskosten. De polis 'onbezoldigde helpers niet-leden' is automatisch van toepassing, de onkosten worden door LRV gedragen.

Het is echter wel noodzakelijk om bij elke inrichting van de vereniging (tornooi, indoor, eetdag, … ) het invulformulier LRV-polis onbezoldigde helpers ingevuld aan (s.verlinden@lrv.be). Ook moet er een ledenlijst, met naam en geboortedatum van de
vrijwilligers, voorhanden zijn op de dag van de inrichting. 


Polis alle risico's

Materiaal dat gebruikt wordt bij een organisatie kan U eveneens verzekeren. Deze polis dient per activiteit uitdrukkelijk onderschreven te worden: