Missie en doelstellingLandelijke Rijverenigingen vzw

Elk weekend vinden er wedstrijden plaats. Tijdens de week is er ruimte voor oefening en training. Dat gebeurt altijd in een vriendschappelijke en sportieve groepssfeer. Als recreatieve sportfederatie draagt LRV in het kader van ethisch verantwoord sporten, namelijk de extra-sportieve waarden, hoog in het vaandel. Dit vertaalt zich vandaag reeds in onze groepswerking, waarbij de familie en vriendschap centraal staan binnen onze organisatie.

Naast de sport heeft LRV vzw eveneens een recreatief luik, waarbij LRV ook de recreatieve of wandelruiter wenst bij te staan met georganiseerde wandelingen en opleidingen. Zo heeft LRV een 40-tal recreatieve verenigingen en onderhoudt de contacten voor behoud en uitbreiding van ruiterpaden in Vlaanderen.

In de meeste plaatselijke verenigingen wordt gewerkt aan een degelijke basisvorming. En tenslotte, en dat is misschien nog het belangrijkste: LRV is paardrijden in verenigingsverband. Samen aan wedstrijden of andere activiteiten deelnemen, voor elkaar supporteren, elkaar helpen… dat is waar LRV om draait. Meewerken aan dit verenigingsgevoel is een opdracht voor iedereen die van ver of heel nabij bij de werking van LRV betrokken is.