Meester-trekruiterDe “Meester-Trekruiter” is dé hooggeschoolde technicus. Hij/zij heeft een grote verantwoordelijkheidszin en een uitgesproken en onbetwiste autoriteit en managementstijl. De “Meester-Trekruiter” zal de opleiding van de “Begeleiders” en “Gidsen” verzorgen en leiden en is tezelfdertijd animator, lesgever, organisator, raadgever en specialist in trektochttechnieken en helpt mee autonome trektocht -activiteiten te ontwikkelen in zijn regio. Dit specialisatie-brevet is het derde en laatste kaderbrevet. Alle “Meester-Trekruiters” maken automatisch deel uit van de Pedagogische Commissie en zullen als dusdanig mede helpen opbouwen resp. aanpassen van de benodigde leerstof.

Aanvraag
De kandidaat “Meester-Trekruiter” moet schriftelijk zijn kandidatuur stellen bij de pedagogische recreatiecommissie ( lrvrecreatie@lrv.be ).

 Voorwaarden

  • LRV- of VLP-lid zijn.
  • Minimum 30 jaar zijn op de datum van het examen.
  • Op rijvaardigheidsniveau het Sport Vlaanderen-examenniveau “Initiator” .
  • Het brevet “Gids” bezitten sinds minstens 3 jaar
  • Minstens 6 opeenvolgende activiteitsjaren binnen het recreatief- of vrijetijdsrijden actief zijn en/of trektochten kunnen aantonen

Inhoud

Technieken en Praktijk

  • Animeren en coachen van groepen
  • Richtlijnen, wetgeving en verantwoordelijkheid van/in een VZW
  • Financieel beheer en verplichtingen van een vrijetijdsgroepering 
  • Lesgeven en onderricht aan volwassenen
  • Trainen van het recreatiepaard (trainingsopbouw, trainingstechnieken)

Eindwerk 
De kandidaat zal een eindwerk voorstellen aangaande een onderdeel van het recreatief rijden. De keuze is vrij maar moet een meerwaarde inhouden ten overstaan van de aangeleerde resp. aan te leren materie binnen het recreatief paardrijden. De inhoud ervan zal ter goedkeuring voorgesteld worden aan Voorzitter van de Pedagogische Commissie samen met de schriftelijke kandidatuuraanvraag. Dit eindwerk moet gericht zijn aan de Voorzitter van de Pedagogische Commissie minstens één maand vooraleer de kandidaat opgeroepen wordt om zijn eindwerk te verdedigen voor de jury. Dit opdat de jury het zou kunnen doornemen en zich voorbereiden voor het examen. De kandidaat zal, in de mate van het mogelijke, in zijn eindwerk gebruik maken van audiovisuele technieken.