Logo LRVLRV is een organisatie met een werking op verschillende niveaus, waarbij elk lid achter de gedachtengang van LRV staat. Op de wedstrijden zijn onze ruiters makkelijk herkenbaar door het dragen van het Sint-Jorisschildje op de ruiterpet, maar ook met onze communicatie wenst LRV een uniforme lijn door te trekken van de plaatselijke verenigingen tot het Nationaal Bestuur. Daarom biedt LRV een waaier aan templates aan, die LRV ter beschikking stelt van haar bestuursleden.

de pdf met de indeling kleuren vind je hier
het logo in Acrobat Reader bestand, CMYK, vind je hier
het logo in JPG-bestand, RGB, vind je hier
het logo in PNG-bestand, RGB, vind je hier
het logo in PNG-bestand, web-formaat, vind je hier