In de RuiterschoolCursus

Leeftijd

Duur

Ponybekwaamheid

Vanaf 8 jaar

3 dagen van 9u tot 16u

Cursus A-Brevet

Vanaf 11 jaar

Dag 1 en 2 van 9u tot 20u

Dag 3 van 9u tot 17u met in de namiddag het examen.

Cursus B-brevet (m.i.v. theorie A-brevet)

Vanaf 12 jaar

Dag 1 en 2 van 9u tot 20u

Dag 3 van 9u tot 17u met in de namiddag het examen.

Vervolmaking All-round (dressuur en springen) Vanaf 16 jaar

2.5 dagen

Vervolmaking Dressuur

Vanaf 16 jaar

2.5 dagen

Vervolmaking Eventing

Vanaf 16 jaar

2.5 dagen

Vervolmaking springen/stijlspringen

Vanaf 16 jaar

2.5 dagen

Cursus rijvaardigheid Instructeur en Trainer B Dressuur

Vanaf 15 jaar

2.5 dagen

Cursus rijvaardigheid Instructeur en Trainer B springen

Vanaf 15 jaar

2.5 dagen

Lessen bij toplesgevers

Voor alle leeftijden

per sessie

Ponykamp

Van 8 tot 16 jaar

5 dagen van 9u tot 17u

 

 

 

Cursus ponybekwaamheid

Doelgroep:                ponyruitertjes vanaf 8 jaar

Inhoud:       voorbereiding op de bekwaamheidsproef, basis dressuur en springen, ponyspelletjes

                       Theorie: niet in het leslokaal maar aan de hand van de praktijk.

                       (Inhoud ‘Wat kan ik al’-boekje). 

Vorm:           extern!               

Minimumaantal : 10

 

                Dagplanning:

Dag

Uur

Vak

Dag 1

9.00 – 10.00u

Ontvangst & kennismaking

10.00-12.00u

Praktijk dressuur (één groep)

13.00-14.00u

Theorie a.d.h.v. ‘Wat kan ik al’-boekje/M3 Aspirant-Initiator

14.00-16.00

Springgericht basiswerk

Dag 2

9.00-12.00u

Praktijk dressuur (2 groepen) Houding/zit, LFS en verlichte zit.

 

13.00-14.00u

Ponyspelen

14.00-16.00

Praktijk springen (2 groepen)

Dag 3

9.00-11.00u

Praktijk dressuur (2 groepen)

 

11.00-12.00u

Inzicht in protocol bekwaamheid en basisreglementen

 

13.00-16.00u

Individueel springen van de bekwaamheidsproef (2 groepen)

 

 

Cursus A-brevet

Doelgroep:                (pony)ruitertjes vanaf 11 jaar -  zou ook kunnen voor paarden

Inhoud:       voorbereiding het examen A-brevet

                       Theorie en praktijk

Minimumaantal: 12

 

                Dagplanning:

 

       

Dag

Uur

Vak

Dag 1

10.00-12.00u

Praktijk opzadelen, optoming, paard binden

(herhaling en uitbreiding ‘wat kan ik al’).

+ Praktijk dressuur

 

13.30-16.30u

Praktijk dressuur (2 groepen)

18.00-20.00u

Theorie Deel I A-brevet

Dag 2

9.00-12.00u

Praktijk dressuur (2 groepen)  - proefgericht

 

13.30-16.30u

Praktijk springen (2 groepen) - proefgericht

18.00-20.00u

Theorie Deel II A-brevet

Dag 3

9.00-12.00u

Herhaling praktijk dressuur/springen (keuze)

 

13.00-17.00u

Examen A-brevet

 

 

Cursus B-brevet

 

Doelgroep: (pony)ruitertjes vanaf 12 jaar – kan ook voor paarden

Inhoud:       voorbereiding het examen B-brevet

                       Theorie en praktijk

Minimumaantal: 12

 

                Dagplanning:

                      

 

Dag

Uur

Vak

Dag 1

10.00-12.00u

Praktijk dressuur

 

13.30-16.30u

Praktijk dressuur (2 groepen)

18.00-20.00u

Theorie Deel I B-brevet

Dag 2

9.00-12.00u

Praktijk dressuur (2 groepen) – proefgericht

 

13.30-16.30u

Praktijk springen (2 groepen) - proefgericht

18.00-20.00u

Theorie Deel II B-brevet

Dag 3

9.00-12.00u

Herhaling praktijk dressuur/springen (keuze)

 

13.00-17.00u

Examen B-brevet

 

 

Cursus A- en B-brevet (brevettenweek)

 

Doelgroep: (pony)ruitertjes vanaf 12 jaar

Inhoud:       voorbereiding het examen A en B-brevet

                       Theorie en praktijk

Minimumaantal: 12

 

                Dagplanning:

 

Dag

Uur

Vak

Dag 1

10.00-12.00u

Praktijk opzadelen, optoming, paard binden

(herhaling en uitbreiding ‘wat kan ik al’).

+ Praktijk dressuur (één groep)

 

13.30-16.30u

Praktijk dressuur (2 groepen)

18.00-20.00u

Theorie Deel I A-brevet

Dag 2

9.00-12.00u

Praktijk dressuur (2 groepen)

 

13.30-16.30u

Praktijk springen (2 groepen)

18.00-20.00u

Theorie Deel II A-brevet

Dag 3

9.00-12.00u

Praktijk dressuur (2 groepen)

 

13.30-16.30u

Praktijk springen (2 groepen)

 

18.00-20.00u

Theorie Deel I B-brevet

Dag 4

9.00-12.00u

Praktijk dressuur (2 groepen)

13.30-16.30u

Praktijk springen (2 groepen)

18.00-20.00u

Theorie Deel II B-brevet

Dag 5

9.00-16.00u

Examen A-en B-brevet + evt wandeling

 

 

Cursus vervolmaking all-round:

Doelgroep: vanaf 16 jaar.

Bijkomende voorwaarde: minimum initiator zijn of minimum dressuurklasse L1 of minimum springklasse Licht

Inhoud:       praktijk vervolmaking springen en dressuur

                       Theorie: 2 onderwerpen ’s avonds die per jaar wijzigen

Minimumaantal: 12

 

Planning    

Dag

Uur

Vak

Dag 1

10.00-12.00u

Praktijk dressuur

 

13.30-16.30u

Praktijk dressuur

18.00-20.00u

Theorieonderwerp 1 : algemeen theoretisch onderwerp

Dag 2

9.00-12.00u

Praktijk dressuur

 

13.30-16.30u

Praktijk springen

18.00-20.00u

Theorieonderwerp 2 : algemeen theoretisch onderwerp

Dag 3

9.00-10.30u

Praktijk dressuur

 

10.30-12.00u

Praktijk springen

 

 

Cursus vervolmaking - specialisatie dressuur:

Doelgroep: vanaf 16 jaar.

Bijkomende voorwaarde: minimum initiator zijn of minimum dressuurklasse L1 rijden

Inhoud:       Praktijk vervolmaking dressuur

                   Theorie: 2 dressuurgerichte onderwerpen ’s avonds die per jaar wijzigen, waarvan                     één  trainingsgericht,  één wedstrijdgericht.*

Minimumaantal: 12

 

Planning:

Dag

Uur

Vak

Dag 1

10.00-12.00u

Praktijk dressuur (1 groep – losrijden)

 

13.30-16.30u

Praktijk dressuur (2 groepen – basiswerk)

18.00-20.00u

Theorieonderwerp 1  - trainingsgericht.

Dag 2

9.00-12.00u

Praktijk dressuur (2 groepen - overgangen)

 

13.30-16.30u

Praktijk dressuur (2 groepen - zijgangen)

18.00-20.00u

Theorieonderwerp 2  - wedstrijdgericht

Dag 3

9.00-12.00u

Praktijk dressuur – proefgericht rijden (individueel)

 

 

 

Cursus vervolmaking - specialisatie springen en stijlspringen:

Doelgroep: vanaf 16 jaar.

Bijkomende voorwaarde: minimum initiator zijn of minimum in springklasse Licht rijden

Inhoud:       Praktijk vervolmaking springen

                       Theorie: 2 jumping-gerichte onderwerpen ’s avonds die per jaar wijzigen, waarvan                    één  trainingsgericht,  één wedstrijdgericht.*
Minimumaantal: 12

 

Planning:   

Dag

Uur

Vak

Dag 1

10.00-12.00u

Praktijk basiswerk

 

13.30-16.30u

Praktijk springen (niet-specifiek springwerk)

18.00-20.00u

Springgericht theorieonderwerp 1

Dag 2

9.00-12.00u

Praktijk basiswerk en niet-specifiek springwerk

 

13.30-16.30u

Praktijk stijlrijden

18.00-20.00u

Springgericht theorieonderwerp 2

Dag 3

9.00-12.00u

Praktijk parcoursspringen

 

 

Cursus vervolmaking eventing:

Doelgroep: eventingruiters vanaf 14 jaar

Bijkomende voorwaarden: eventingruiters vanaf reeks 3 bij de pony’s en vanaf klasse                                    beginnelingen bij de paarden.

Inhoud:       praktijk vervolmaking eventing

                       Theorie: 2 evening-onderwerpen ’s avonds die per jaar wijzigen. 

Minimumaantal: 12

Planning: afhankelijk  van het centrum waar de cursus georganiseerd wordt.

 

Lessen bij toplesgevers:

Doelgroep: iedereen, afhankelijk van de lesgever/niveau/discipline

Inhoud:       praktijklessen bij internationale ruiters en trainers in verschillende disciplines. Bvb                                 Nick Van Laer, Marc Vandijck, Marc Rigouts, Jeroen Devroe, Raf Kooremans, enz…

Planning:    worden gans het jaar door gepland.