Gele kaarten - sanctiesSancties

Het hoofdjurylid kan na mededeling van de motivatie, een ruiter sanctioneren wanneer niet voldaan is aan één van de gestelde bepalingen van het reglement en bij wangedrag. Bij overtreding van bepalingen van het wedstrijdreglement of ernstig wangedrag is het nationaal bestuur of haar aangewezen commissie bevoegd om eveneens sancties te treffen. Tegen de opgelegde sanctie is geen beroep mogelijk.

Een hoofdjury kan volgende sancties toepassen:

-          een verbale verwittiging
-          het uitreiken van een gele kaart (zie lager)
-          het schrappen van de bekomen uitslag(en) en/of het afnemen van de gewonnen prijzen
-          het uitsluiten van de ruiter voor alle volgende proeven van diezelfde wedstrijd

Het nationaal bestuur of haar aangewezen commissie kan volgende sancties toepassen:

-          het schorsen voor een bepaalde tijd of voor bepaalde wedstrijden of voor bepaalde proeven
-          het uitsluiten uit LRV

De gele kaart:

Gele kaarten kunnen worden gegeven in alle gevallen waarbij men bewust of door onverschilligheid ten opzichte van anderen:

-          zichzelf, een paard, toeschouwers of een andere partij in gevaar brengt en dit op het gehele (wedstrijd)terrein.
-          bewust pijn of zwaar ongemak bij een paard veroorzaakt.
-          de paardensport bewust in een slecht daglicht stelt.
-          onbeschoft of agressief is, t.o.v. juryleden, hindernisrechters of andere personen in functie.

Gele kaarten zullen online worden bijgehouden over alle provincies heen. Indien een ruiter bestraft werd met 2 gele kaarten zal deze ruiter – na overleg tussen het nationaal secretariaat en de betreffende provincie - geschorst worden voor de volgende 2 officiële wedstrijden waarvoor zijn/haar rijvereniging/ponyclub kan inschrijven.

Het staat LRV vrij om de getroffen sancties al dan niet te publiceren met de naam van de betrokken persoon of rijvereniging en met eventueel de vermelding van de reden van de sanctie.

Via deze link kan je de houders van gele kaarten consulteren voor de:

- paarden

- pony’s