Feitelijke vereniging of VZWLRV-rijverenigingen en ponyclubs kunnen opteren tussen het statuut als feitelijke vereniging of vereniging zonder winstoogmerk (vzw).

Een feitelijke vereniging ontstaat van zodra twee of meer personen het idee ontwikkelen om gezamenlijk een ideëel doel te verwezenlijken. Een feitelijke vereniging kan beschouwd worden als het "clubje". Doordat de feitelijke vereniging geen juridische grond heeft, kan zij geen verbintenissen aangaan, geen eigendommen bezitten, geen schenkingen of legaten aanvaarden en zijn het de individuele leden die zich persoonlijk verbinden tot de verplichtingen van de vereniging.

Als een vereniging, door de realisatie van haar maatschappelijk doel, aanzienlijke risico's neemt, of onroerende goederen wil verwerven of schenkingen en legaten wenst te aanvaarden, dan doet zij er goed aan om haar structuur van feitelijke vereniging om te vormen naar een vzw. Het vzw-statuut houdt echter een aantal verplichtingen in en dit zowel op juridisch, boekhoudkundig als fiscaal vlak, waaronder het opstellen van statuten.

LRV ontwikkelde 'Modelstatuten' die u kan gebruiken bij het opstelling van uw eigen statuten. 

Voor meer informatie omtrent de VZW-reglementering, kan u steeds terecht bij onze structurele partner SBB via volgende link