FAQ's WedstrijdreglementKan ik op basis van beelden van een videocamera de beslissing van de springjury aanvechten?

Voor de tijdsopname kan dit helemaal niet. Voor springfouten (balk of weigering) kan dit eventueel besproken worden met de springjury en de hoofdjury indien het om een officiële video-opname gaat. Dus niet met de camera van oma/opa/vriend(in)…

 

Wanneer kan je eigenlijk buiten wedstrijd rijden?

Een tijdelijke deelname in een lagere klasse kan voor bestaande combinaties die hun (vroegere) klasse of een klasseverhoging niet aankunnen, rijden buiten wedstrijd. Dergelijke combinaties komen niet in aanmerking voor de prijsuitreiking en ontvangen geen selectiepunten. Zij worden onderaan op de verzamelstaat bijgevoegd met hun behaalde punten. Zij dienen dit duidelijk aan de jury te melden.
Buiten wedstrijd rijden in een hogere klasse is niet toegestaan.

 

Wat mag of moet ik nog doen na een val van paard of ruiter in een dressuurproef?

Wanneer ruiter en/of paard vallen tijdens het nummer, mag het onderdeel niet herreden worden. De combinatie dient binnen de maximum voorziene rijtijd van de proef, de proef verder te zetten op aanwijzen van de jury. Het onderdeel, waarin de val gebeurde, wordt dan lager gequoteerd.

Wanneer door gladheid van het terrein het paard glijdt of valt, mag dit niet worden aangerekend.

 

Zijn boomloze zadels toegestaan?

Ja, hoor, dat kan!

 

Mag ik bitloos rijden?

Bitloos rijden wordt toegelaten in het springen, maar niet bij dressuur.

 

Mag een nieuw lid onder de promotiemaatregel met een paard van een deelnemende ruiter rijden op hetzelfde tornooi of wedstrijd?

Zeker. Leden zonder paard, kunnen als rijdend lid, gedurende een periode van twee jaar (startend vanaf de eerste wedstrijddeelname van het lid), één paard of pony van een willekeurig lid (ook van familieleden wonend op hetzelfde adres) op hun naam geregistreerd hebben. Dit is een nieuwe combinatie, die bijkomend ontstaat naast andere registraties, die door de bestaande reglementen mogelijk zijn en mogelijk blijven. Zowel voor springen, als voor de individuele en de groepsdressuur mogen deze paarden meermaals bereden worden Concreet mag men maximum driemaal individueel aantreden per wedstrijddag, waarvan maximum tweemaal springen (met uitzondering van eventueel één bijkomende bekwaamheidsproef extra).  Voor de discipline springen mag de 2e combinatie maximum klasse beginnelingen starten. Bij het behalen de bovengrens van de punten, mag de 2e combinatie toch in beginnelingen blijven en behoudt zij het recht op selectie.

Er wordt in deze periode van 2 jaar geen rekening gehouden met inactiviteit/time-out  of  wijziging van vereniging.

- De promotiemaatregel is niet toegelaten voor de discipline eventing!
- De promotiemaatregel kan éénmaal bij de pony’s en éénmaal bij de paarden, elk voor een periode van 2 jaar.
-  Ponyruiters die niet over een eigen paard beschikken, kunnen bij hun overgang naar de rijvereniging (op de leeftijd van 16 jaar) nog gedurende maximaal twee jaar aantreden met één en dezelfde D-pony, die ook voor hun overgang naar de rijvereniging op hun naam geregistreerd was. In dit geval kan deze pony niet meer in de ponyclub bereden worden. Op het ogenblik dat er een registratie gebeurt met een paard, kan er niet meer worden aangetreden met de pony. (Men kan hierna wel opnieuw 2 jaar genieten van de promotiemaatregel met een paard).

-           Ter promotie van de wedstrijden jonge paarden, mogen ponyruiters vanaf 12 jaar deelnemen als LRV-lid aan wedstrijden voor jonge paarden van LRV.

 

Kan ik aanvragen om toch met bandages of getten dressuur te rijden op wedstrijd op basis van een diergeneeskundig attest?

Je  mag met beenbescherming losrijden maar tijdens de korte duur van de dressuurproef moeten bandages en getten uitgedaan worden. Er zijn geen uitzonderingen mogelijk op deze regel.

 

Is een valse staart toegestaan in dressuur?

Ja, maar enkel indien je hiervoor toelating hebt gekregen van de Technische Commissie. Mail je aanvraag door naar info@lrv.be, we houden je op de hoogte van de beslissing!

 

Mag ik met veiligheidsstijgbeugels rijden?

Zeer zeker ! Elke uitrusting, die de veiligheid van zowel paard als ruiter verhoogt, kunnen we alleen maar toejuichen!

 

Is een pollen/vliegennetje voor de neus van het paard toegelaten?

Ja, hoor! Pollen-/vliegennetjes over de neus van het paard/pony zijn toegelaten in alle disciplines.

 

Zijn oorkapjes toegelaten?

Oorkapjes zijn toegelaten in springen en dressuur en mogen gemaakt zijn uit geluidsisolerend materiaal. Oorkapjes mogen niet over de ogen van het paard komen en oordoppen zijn niet toegelaten. De oorkapjes mogen niet aan de neusriem worden vastgemaakt.  Controle hierop door de jury is ten allen tijde toegestaan.

 

Wie mag deelnemen aan een ZZ-proef dressuur?

Van zodra je gestart bent in de klasse Zwaar 2, mag je op ieder moment overgaan naar onze hoogste dressuurreeks ZZ.

 

Wanneer moet je je pony laten meten?

Alle informatie over het LRV-meetreglement vind je op de site terug. Pony’s moeten tot en met de leeftijd van acht jaar jaarlijks worden gemeten in het desbetreffende werkjaar. Op deze regel is echter één uitzondering: pony’s ouder dan 8 jaar met 3 reglementaire metingen moeten niet aangeboden worden voor meting, zelfs indien zij niet op 8 jaar werden gemeten.

•          De verjaring van de pony gaat in vanaf 1 oktober (begin winterseizoen), dat voorafgaat aan het bereiken van de leeftijd.

•          Pony’s, die niet op de leeftijd van acht jaar gemeten zijn en/of op latere leeftijd bij LRV uitgebracht worden, moeten bij de eerstvolgende ponymeting alsnog éénmalig gemeten worden door een LRV-aangestelde ponymeter.

•          Een pony mag maar éénmaal gemeten worden per werkjaar.

•          De ponymeting gebeurt in regel in de winterperiode (tussen het nationaal ponytornooi en het eerste zomertornooi) of op de ponyprijskampen. Er zal vooraf provinciaal aangekondigd worden waar en wanneer pony’s gemeten worden.

•          De laatste verplichte meting van de pony is de geldige. Iedere meting daarna is ongeldig.

•          Het meetresultaat wordt onmiddellijk na de meting genoteerd. Beide partijen houden een schriftelijk bewijs van dit resultaat bij. Het meetresultaat wordt vervolgens door het nationaal secretariaat in de Equester-databank geregistreerd.

•          Voor de aanvang van het zomerseizoen en voor de kampioenschappen moet de combinatie in orde zijn met zijn/haar ponymeting. Indien dit niet het geval is, kunnen de combinaties met de pony niet deelnemen aan het zomerseizoen en de kampioenschappen. Enkel voor combinaties, die geregistreerd werden na de laatste provinciale meting, zal een uitzonderlijke meting georganiseerd worden op het laatste ponytornooi van elke provincie en voor het Nationaal Ponytornooi.

•          LRV behoudt zich het recht om op LRV-activiteiten een aangekondigde steekproef-meting te organiseren. De opgeroepen pony’s dienen zich aan te bieden op het gevraagde tijdstip. Indien de pony niet wordt aangeboden, kan de Ponycommissie beslissen de wedstrijdresultaten van de desbetreffende LRV-activiteit te diskwalificeren.

 

Mag ik hoger inspringen dan de proef waaraan ik deelneem?

Bij de pony’s mag het niet ! Bij de paarden is het belangrijk om weten dat hindernissen op het inspringterrein nooit meer dan 10 cm hoger of 10 cm breder mogen liggen dan in de proef waarin men zal deelnemen.

 

Wanneer zijn de prestaties van een paard te hoog om nog te mogen deelnemen op LRV?

Afhankelijk van de discipline heeft een plaatsing op bepaalde niveaus tot gevolg dat met de betrokken combinaties gedurende 1 jaar (12 maanden volgend op de deelname) niet meer in LRV kan deelgenomen worden.

–  Dressuur : deelname aan proeven vanaf het niveau Intermediair I. *

–  Springen paarden : deelname in een proef hoger dan 1,40 m.

–  Eventing : deelname in een CCI****, een CCIO, Europees kampioenschap senioren en/of wereldkampioenschap military FEI.

* Om een provinciale/nationale selectie te kunnen behalen in de dressuurklasse ZZ, moet een combinatie minstens aan 50% van de zomertornooien hebben deelgenomen.

Voor de ponywerking is er geen beperking betreffende deelname aan LRV-wedstrijden na deelname op een hoger niveau in niet-LRV verband.

Voor het mennen geldt dergelijke verbodsbepaling niet, gezien er geen (inter)nationale gradaties bestaan, en de spannen niet geregistreerd worden.

Voor deelname aan internationale wedstrijden buiten het kader van de Landelijke Ruiterij is ook de goedkeuring door de KBRSF vereist.

 

Wanneer is een ruiterpet verplicht?

Uiteraard! LRV draagt veiligheid hoog in het vaandel – het dragen van een ruiterpet, met driepuntssluiting is dan ook een must.  Dit is verplicht voor alle disciplines vanaf het moment dat iemand een paard/pony bestijgt, ook geldig voor grooms, eigenaars,… en dit op het hele terrein. Oh ja – de ruiterpet moet voorzien zijn van het St.-Jorisschild, centraal op de voorzijde.

 

Hoe mag ik een parcours verkennen?

Tijdens de verkenning moet de kledij schoon en verzorgd zijn. In elk geval moeten rijlaarzen, witte rijbroek, en wit hemd gedragen worden. De verkenning van provinciale en nationale kampioenschappen gebeurt in volledig correct LRV-uniform !

 

Mag ik met oogkleppen rijden?

Nee, het gebruik van oogkleppen en vliegenmaskers die de ogen van het paard bedekken,  zijn verboden.

 

Mag er bij de kleine a-pony een riem vastgemaakt worden van aan het hoofdstel naar het zadel?

Stootteugel/grasteugel (grass rein) is toegelaten voor a- en A-pony’s, op voorwaarde dat de pony op elk moment een normale, neutrale hoofd/halshouding kan aannemen (niet in een houding gebonden).