FAQ's BestuurWaar vind ik praktische richtlijnen, bij het organiseren van een wedstrijd?

Op onze website (…?) kan je de organisatiebundels raadplegen. In deze handige brochures vind je heel wat informatie gebundeld. Afmetingen van terreinen, provinciale afspraken, backplanning, verzekeringen, … je vindt het er allemaal in terug!
 

Wie moet er in het lokaal bestuur zetelen?

Deze informatie kan je terugvinden in het organiek reglement. Het gaat immers om onze statuten.

In een rijvereniging, ponyclub en vereniging LRV Recreatie mag maximum 1/3 van de bestuursleden behoren tot eenzelfde gezin of bloed- of aanverwant zijn tot in de tweede graad. Leden die bij hun kandidaatstelling de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt zijn niet (her)verkiesbaar. Leden die bij hun kandidaatstelling jonger dan 18 jaar zijn, kunnen geen bestuurslid zijn.  Bestuursleden in de ponyclubs moeten bij hun kandidaatstelling ouder zijn dan 16 jaar.

Aan het hoofd van elke rijvereniging staat een bestuur, bestaande uit minimum drie en maximum negen leden. Het aantal bestuursleden wordt bepaald door de Algemene Vergadering van de rijvereniging.  Voor rijverenigingen met meer dan 30 leden wordt het maximum aantal verhoogd met 1 per begonnen schijf van 10 leden boven de 30.

Indien in het werkgebied van de rijvereniging een ponyclub werkzaam is, maakt een afvaardiging van de ponyclub bijkomend deel uit van het bestuur.  Deze afvaardiging bestaat uit 1 op 4 (met een minimum van 2) van het aantal bestuursleden van de rijvereniging.  Bij voorkeur maken de voorzitter en commandant van de ponyclub deel uit van de afvaardiging.

Bij de samenstelling van het bestuur wordt ernaar gestreefd dat de verschillende leeftijdsgroepen in het bestuur vertegenwoordigd zijn en dat de mandaten gespreid zijn over het ganse werkgebied.

Minstens de helft +1 van het bestuur moet bestaan uit wedstrijdruiters.