DopingbeleidLRV wil faire sport nastreven, de cleane sporter beschermen en zorgen voor een gezonde sportbeoefening. En uiteraard willen we onze favoriete viervoeter – die eigenlijk niet zelf kiest voor deze hobby- zo goed mogelijk beschermen tegen unfaire en ongeoorloofde praktijken. 

We denken er waarschijnlijk niet over na, maar ook wij als LRV-ruiter/menner, hoe recreatief ook, zijn gebonden aan de nieuwe Wereldantidopingcode. Om even de aandacht te trekken: wie op vrijdag tijdens een feestje in aanraking komt met cannabis en zondag op wedstrijd gaat, kan 2 jaar geschorst worden… Uiteraard voelen we ons niet aangesproken, maar veel gewone medicatie zoals pijnstillers, geneesmiddelen tegen hoesten en verkoudheden, medicijnen tegen ADHD, sommige afslankmiddelen bevatten verboden stoffen.

Het is niet de bedoeling dat je je slaap hier meteen voor gaat laten. De kans op controle is erg klein, maar niet onbestaande. Daarom wil LRV haar leden informeren over het wat en hoe van het dopingbeleid.

Alle nodige informatie vind je op www.antidopinglijn.be maar hier vind je alvast een kleine samenvatting:

Wie valt onder de dopingwetgeving?

Kort gesteld: ‘Iedereen die in georganiseerd verband aan sport doet’. Het maakt niet uit hoe hoog je niveau is, of je al dan niet wedstrijden rijdt, enkel recreatieve wandelingen doet,… Als LRV-lid val je onder de dopingwetgeving EN word je geacht de dopingregelwetgeving te kennen.

Dopingcontroles: Wie, wanneer en waar?

De nationale antidopingorganisatie (NADO) is bevoegd om op elk moment dopingcontroles uit te voeren bij elke sporter. Als lid van de recreatieve federatie LRV zal je doorgaans enkel in wedstrijdverband gecontroleerd worden. Het gebruik van verboden stof/methode, maar ook het bezit ervan, is verboden. Wie fraudeert, niet opdaagt of weigert is in overtreding en zal gesanctioneerd worden.

Alle medicatie die verboden stoffen bevat, vind je onder de rubriek ‘lijst geneesmiddelen’ op www.dopinglijn.be

Jouw verantwoordelijkheid?!

Je kent de antidopingregels en je leeft ze na. Je werkt mee als je geselecteerd bent voor een controle. Je laat je arts weten dat je sporter bent en men jou geen verboden stoffen mag geven. Gebruik je gezond verstand bij het aannemen van eten en dringen en let op met voedingssupplementen. (Dit is ook door te trekken naar het paard: supplementen en producten die te mooi zijn om waar te zijn, en dopingvrij zouden zijn, zijn inderdaad te mooi om waar te zijn)!

ONBEWUST DOPINGGEBRUIK IS OOK DOPINGGEBRUIK!

Wat als je om gezondheidsredenen een verboden stof moet innemen?

Daarvoor kan je een ‘toestemming wegens therapeutische noodzaak’ of TTN aanvragen. Een doktersvoorschrift is niet voldoende. De procedure en het aanvraagformulier voor een TTN vind je op www.dopinglijn.be .

Sancties:

Een sporter die schuldig wordt bevonden aan een dopingpraktijk krijgt uitsluiting van sportactiviteiten (deelnemen/meewerken), procedurekosten en een geldboete. De duur van schorsing is afhankelijk van het feit of de dopingpraktijk als opzettelijk (= vier jaar) of onopzettelijk (= twee jaar) wordt beschouwd. Boetes schommelen tussen 1000 en 4000 euro. Daarbij komt ook de gezondheids- en imagoschade.

Surf zeker eens naar de site www.dopinglijn.be voor meer informatie en mogelijke vragen.