Bestuursorganen: Raad van bestuurDe vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van minimum 8 leden, benoemd door de Algemene Vergadering. Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal personen dat effectief lid is van de vereniging. De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:

  • De voorzitters van de provinciale besturen van de Landelijke Rijverenigingen
  • De voorzitter van de Nationale Ponycommissie
  • 1 door de Nationale Ponycommissie gemandateerde
  • De voorzitter van de Nationale recreatiecommissie
  • 1 door de Nationale recreatiecommissie gemandateerde
  • 1 afgevaardigde van Boerenbond
  • 1 afgevaardigde van het Belgisch Warmbloedpaard

Deze zijn ten allen tijde door de Algemene Vergadering afzetbaar.

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en twee ondervoorzitters. Ten minste één ondervoorzitter wordt gekozen onder de voorzitters van de provinciale besturen of voorzitter van de Nationale Ponycommissie.

De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide macht om de vereniging te besturen. Hij is bevoegd voor alle handelingen, zowel van bestuur als van beschikking over maatschappelijke zaken, welke niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.