Bestuursorganen: Provinciale PonycommissiesDe provinciale ponycommissie is samengesteld uit :

  1. bij voorkeur zes leden, gekozen door de:

Provinciale ponyraad uit kandidaten voorgedragen door de gewestelijke ponycommissies. Elk gewest is bij voorkeur vertegenwoordigd in deze Provinciale Ponycommissie. Op basis van het aantal ponyclubs in de provincie, is per begonnen schijf van 5 aangesloten plaatselijke ponyclubs een mandaat te begeven. Personen die tot eenzelfde gewest behoren, kunnen niet samen en gelijktijdig als kandidaat voorgedragen worden. Bij de verkiezing dient rekening gehouden met een evenwichtige geografische spreiding van het aantal vertegenwoordigers. Kandidaten moeten een mandaat in de plaatselijke ponyclubs waarnemen of waargenomen hebben. Minimum één rechtstreeks verkozen bestuurslid moet een ouder van een actieve ponyruiter zijn.

2. maximum twee gecoöpteerde leden;
3. de provinciale proost
4. de voorzitter van  het Provinciaal Bestuur.

De provinciale proost en de voorzitter van het provinciaal bestuur zullen zich bij aangelegenheden m.b.t. personen onthouden van stemming.

De provinciale ponycommissie kiest onder de door de provinciale ponyraad gekozen leden een voorzitter en een monitor. De provinciale ponycommissie kiest eveneens een vertegenwoordiger die deel uitmaakt van het ponygewest BWP en daarnaast zetelt in de nationale ponycommissie BRP.

Tot slot kunnen enkel provinciale bestuursleden, hetzij leden van het provinciaal bestuur rijverenigingen, hetzij leden van de provinciale ponycommissie als hoofdjurylid fungeren bij de gewestelijke en provinciale activiteiten.

 

LRV ANTWERPEN
FOCKAERT JAN VOORZITTER 0497 41 73 89 fockaert.j@belgacom.net
  VAN KERCKHOVEN RUDI MONITOR 0496 27 26 51 rudi.van.kerckhoven@telenet.be
  SLEGERS ILSE SECRETARIS 0495 77 18 36 ilse_slegers@hotmail.com
  LRV BRABANT      
DE KOSTER PATRICK VOORZITTER 0495 24 38 24 ppcbrabant@gmail.com
  DECKX OLIVIER MONITOR 0479 44 57 49 olivier.deckx@live.be
  MUYLDERMANS VERA SECRETARIS 0479 91 94 96 jevacinvest@gmail.com
LRV LIMBURG
POISMANS JOHAN VOORZITTER 0475 80 78 13 johan.poismans@belgacom.net
  AERTS ANJA MONITOR 0499 10 97 44 anja.aerts3@gmail.com
  JOOSTEN ALBERT SECRETARIS 0499 31 49 54 albert.joosten@telenet.be
LRV OOST-VLAANDEREN
BOTERDAELE ELS VOORZITTER 0476 63 16 73 els.boterdaele@telenet.be
  WAUTERS PETER MONITOR   wauters-vandenheede@skynet.be
  IDELER JOHAN SECRETARIS 0498/50.30.58 johan.ideler@gmail.com
LRV WEST-VLAANDEREN
DEWULF STEVEN VOORZITTER 0476/585505 info@boomkwekerijdewulf.com
  VANHAVERBEKE DAVY MONITOR 0475 67 91 14 liesbethdubrul@hotmail.com
  VAN BAETEN TINE SECRETARIS 0470 22 43 86 valentine.van.baeten@telenet.be