Bestuursorganen: Dagelijks bestuurDe Raad van Bestuur stelt een Dagelijks Bestuur in, welke bestaat uit:

  • de voorzitter LRV vzw
  • twee afgevaardigden van het Nationaal Bestuur LRV, gekozen uit de provinciale voorzitters van de rijverenigingen, waaronder minstens één ondervoorzitter
  • de voorzitter van de nationale ponycommissie
  • de voorzitter van de Nationale recreatiecommissie
  • de directeurs LRV vzw

Het Dagelijks Bestuur heeft als opdracht:

  • Voorbereiding van de agenda en de beslissingen van de Raad van Bestuur.
  • Coördinatie van de werking van de rijverenigingen, de ponywerking en de recreatieve werking
  • Bevordering van synergiën tussen de werking van de rijverenigingen, de ponywerking en de recreatieve werking.

Beslissingen met betrekking tot de werking van hetzij de rijverenigingen, de ponywerking of de recreatieve werking, die op korte of lange termijn impact kunnen hebben op de werking van een andere deelwerking van LRV, worden voor advies voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur en beslecht door de Raad van Bestuur.