Bekwaamheidsproeven

Bekwaamheidsproeven 

Ponyruiters bewijzen hun ‘bekwaamheid’ om een parcours veilig en verantwoord te springen, op de zogenaamde ‘bekwaamheidsproeven’. De bekwaamheidsproeven werden vroeger ook de Caprilli-proeven genoemd. 

Ieder jaar worden in de winterperiode, onder de verantwoordelijkheid van de Provinciale Ponycommissie, 3 bekwaamheidsproeven ingericht. Alle deelnemende combinaties dienen geregistreerd te zijn. 

  • Er is een verplichte deelname aan twee proeven. Er mag aan drie proeven worden deelgenomen. Bij twijfelgevallen bepaalt de jury, in overleg met de provinciale pony commissie, of er na de derde bekwaamheidsproef een herkansing gehouden wordt. Voor het beoordelingsresultaat mag men de beste twee uitslagen samentellen om het minimum van 55 % te behalen. Bijkomend wordt er 50% vereist op het onderdeel “Uit de mond, uit de rug” voor de beide beste proeven.
  • De beoordeling van de proeven gebeurt steeds door twee juryleden, die samen de uitslag bepalen. Het beoordelen van de voorstelling kan door één jurylid gebeuren.
  • Er is inzagerecht van de beoordelingsstaten. 
  • 7-jarige ponyruiters mogen niet deelnemen aan de bekwaamheidsproeven.
  • Bij voorkeur zal één van de bekwaamheidsproeven indoor georganiseerd worden en één outdoor.
  • Minstens één proef moet in de eigen provincie afgelegd worden. Een aanvraag om buiten de provincie deel te nemen wordt gedaan bij de provinciale Ponycommissie.