Abonnementen & verzekeringLRV-leden kunnen genieten van een aantal extra voordelen:

  • Abonnement Equitime

De abonnementsprijs - welke niet in het lidgeld begrepen is – bedraagt voor LRV-leden 24 euro, i.p.v. 55 euro.

  • Abonnement LRV magazine

De abonnementsprijs voor dit magazine voor de wandelruiter- welke niet in het lidgeld begrepen is - bedraagt voor LRV-leden 10 Euro, i.p.v. 20 euro.

  • Uitbreiding persoonlijke verzekering

LRV biedt haar leden de mogelijkheid om voor het paardrijden in privé-verband (buiten de vereniging) een uitbreiding op deze verzekering (volgens dezelfde voorwaarden als hierboven beschreven) te nemen. Deze uitbreiding kost 6 euro en moet door de secretaris expliciet vermeld worden op de ledenlijst. Deze uitbreiding kan voor alle leden (ook niet-wedstrijdruiters).

Wanneer geldt de verzekering?

In afwijking van de algemene voorwaarden “Verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Leden – 2 Wanneer geldt de verzekering” geldt deze verzekering voor schadegevallen:

  • Tijdens wandelingen of oefeningen die LRV-lid met paard onderneemt op eigen initiatief, los van om het even welke organisatie (o.a ruiterclubs zoals LRV recreatie en VLP, processies, stoeten,…); en dit vanaf het ogenblik van het optuigen tot het aftuigen van het paard;
  • met inbegrip van het optreden als menner of als passagier-eigenaar van een rijtuig waarmee deze paarden zijn bespannen.

 Volgende activiteiten blijven evenwel uitgesloten:

  • Activiteiten ingericht door een manege: bvb. Paardrijlessen door een manege
  • Deelname aan officieel georganiseerde wedstrijden
  • Uitbraak van een paard
  • Bezoldigde activiteiten

Deze verzekering komt tussen na uitputting van elke andere verzekering die aansprakelijkheid dekt.