Afdrukken

Statuten en Organiek Reglement

Gelieve hierbij de statuten, alsook het organogram en organiek reglement van de Landelijke Rijverenigingen vzw terug te vinden, zoals goedgekeurd op de Algemene Vergadering van maart 2016 :