Afdrukken

Overgangsregeling springen

Anders dan bij de dressuur slaat de indeling op de paarden.  Het paard begint bij de beginnelingen.  Het kan door het behalen van een aantal punten opklimmen naar de Klasse Licht, Midden en Zwaar.

Ruiters en amazones mogen met een nieuwe combinatie telkens hun klasse kiezen tot het hoogste niveau dat zij zelf ooit gesprongen hebben. 

Nieuw sinds 2012: 

De klasseovergang van beginnelingen naar licht kan vanaf 0 punten bij de paarden.  Bij een overgang van beginnelingen naar licht start men steeds op licht 20 punten. Bij de pony’s kan de overgang enkel vanaf beginnelingen 20 punten. 

 

Indeling en overgangen in het hindernisspringen

 • Klasse Beginnelingen: 0 tot 40 punten
 • Klassse Licht: vanaf 20 tot 60 punten
 • Klasse Midden: vanaf 40 tot 90 punten
 • Klasse Zwaar: vanaf 60 punten


Puntentoekenning

De puntentoekenning gebeurt op basis van de schifting.  Indien er voor een klasse geen schifting plaatsvindt, gebeurt de toekenning op basis van de wedstrijd (zonder eventuele barrage).

 • Van ¼ tot en met 10 strafpunten  - 2 winstpunten
 • Meer dan 10 strafpunten en tot en met 20 strafpunten  - geen punten
 • Meer dan 20 strafpunten   -   2 verliespunten
 • Uitsluiting - 4 verliespunten

In het winterseizoen is er een halvering van het aantal winst- en verliespunten

Leeftijd Paard Nieuwe ruiter - hoogste springklasse
(ooit behaald)
Toe te wijzen springklasse combinatie
 4-jarige

B, L, M, Z

 B(0), op vraag L(20)
 5-jarige  B, L  B(0), op vraag L(20)
   M, Z  B(0), op vraag hoger met maximum M(40)
6-jarige of ouder B, L B(0), op vraag L(20)
  M, Z B(0), op vraag hoger met maximum  hoogste klasse ruiter

 

Starten van een klasse
Indien de combinatie een volledig jaar niet heeft deelgenomen aan wedstrijden, kan de beginklasse opnieuw aangevraagd worden.

Klasseverhoging

 • U mag, als combinatie, tijdens het wedstrijdseizoen de overgang maken naar een hogere klasse wanneer u het nodige aantal klasseverhogingspunten heeft behaald (tweede kolom).
 • U moet, als combinatie, na het winterseizoen de overgang maken naar een hogere klasse wanneerhet maximum aantal klasseverhogingspunten heeft behaald (derde kolom). Indien u deze punten behaalt tijdens het seizoen, mag u uw seizoen uitrijden in de gestarte klasse.
 • Voor alle duidelijkheid, u kan in geen enkel geval een springklasse overslaan.
 • Wanneer u overgaat naar een hogere klasse, wordt uw beginstand in de hogere klasse de benedengrens van deze klasse.
  Bvb Beginnelingen – beginstand is nul; Licht – beginstand is 20; …

Klasseverlaging

 • Indien u onder de benedengrens bent gezakt op het einde van het winterseizoen worden uw punten op de benedengrens van diezelfde klasse gebracht. Indien u naar de lagere klasse wenst te gaan, kan dit op aanvraag bij het secretariaat met behoud van de huidige puntenstand. Indien u tijdens het seizoen onder de puntengrens zakt, blijft u in dezelfde klasse en kan u de punten weer ophalen. Zakken kan dus enkel op het einde van het winterseizoen op aanvraag bij het secretariaat.

  Voorbeeld 1 : U rijdt Midden en heeft 35 punten, dan wordt uw puntenstand na het winterseizoen op 40 gebracht, tenzij u wenst te zakken naar Licht. Uw puntenstand, meerbepaald 35 punten, blijft behouden.
 • Indien u Beginnelingen springt en u behaalde minpunten, dan wordt op het einde van elk seizoen uw puntenstand teruggebracht naar nul.