Afdrukken

Overgangsregeling eventing

Indeling in klassen :

Pony's  Paarden 
Reeks 1 Aspiranten
Reeks 2 Beginnelingen
Reeks 3 Licht
Reeks 4 Midden
Reeks 5 Zwaar

 

Klasse-indeling

 • Een nieuwe combinatie met een ruiter zonder crosservaring mag ten hoogste in de klasse Beginnelingen starten (ongeacht de hoogste springklasse). Een nieuwe combinatie waarvan de ruiter reeds crosservaring heeft, mag maximum in de klasse starten, overeenkomstig zijn hoogste klasse ooit gereden in eventing en op voorwaarde dat het paard / de pony de minimum leeftijd bereikt heeft.

Paarden

Ruiter

Nieuwe combinatie

Leeftijd paard*

Geen prestaties eventing

Aspiranten

Min. 4   jaar

Geen prestaties eventing

Beginnelingen

Min. 4   jaar

L

(of reeks 5 bij overgang pony’s -   paarden)

Max L of lager

Min 5 jaar

M

Max M of lager

Min 6 jaar

Z

Max Z of lager

Min 7 jaar

 

Pony’s

Reeks

Stokmaat

Ruiter

Leeftijd pony*

Reeks 1

S en A

 

Min. 4   jaar

Reeks 2

B

 

Min. 4   jaar

Reeks 3

C en D

 

Min. 4   jaar

Reeks 4

C en D

Min Reeks 4

Min 5 jaar

Reeks 5

C en D

Min Reeks 5

Min 6 jaar

 

* Voor de eventingwedstrijden is de minimumleeftijd van het paard / de pony 4 jaar of ouder. De verjaring gaat in na 1.10 (begin winterseizoen), dat voorafgaat aan het bereiken van de leeftijd.

 •  Klasse veelzijdigheid nieuwe combinatie
  • Een nieuwe combinatie start automatisch op de hoogste gemeenschappelijke klasse van de ruiter en het paard. Op vraag kan een nieuwe combinatie in een andere klasse starten, evenwel rekening houdend dat hij nadien niet meer in een lagere klasse kan aantreden, tenzij buiten wedstrijd of na minimum één jaar geen deelname in deze discipline.
  • Startgerechtigdheid voor nieuwe leden en nieuwe combinaties kunnen aangevraagd worden o.b.v. qualifying results of bevestigende resultaten. Een bepaalde klasse kan toegewezen worden op basis van officiële* wedstrijdresultaten, behaald op hetzelfde niveau als dat men wil starten binnen LRV.
   Het gaat om bevestigende resultaten. Dit wil zeggen dat enkel deelnemen op een bepaald niveau onvoldoende is, maar de resultaten moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
   Eventing (aan alle drie criteria op zelfde wedstrijd voldaan hebben, op het betrokken niveau) :
   • Dressuur: niet meer dan 75 strafpunten behaald hebben.
   • Cross: cross uitgereden zonder hindernisfouten en max 90s buiten de optimale tijd
   • Jumping: Niet meer dan 16 strafpunten behaald hebben

 

Klasseverhoging en -verlaging

 • De ruiters bepalen zelf, ook tijdens het seizoen, wanneer zij in een hogere klasse aantreden, echter rekening houdend met volgende bepaling : Een klasseverhoging kan als de combinatie drie maal, in de huidige klasse of reeks, het crossonderdeel met maximum één weigering heeft uitgereden. Een klasse overslaan kan nooit.
 • Bij klasse-overgang wordt er geen rekening gehouden met de klasse aspiranten, waardoor een combinatie mits voldaan aan de bepalingen (leeftijd, ervaring,…), kan overgaan van aspiranten naar bvb. licht, midden of zwaar.
 • Combinaties vanaf reeks 4 bij de ponyruiters en vanaf reeks Licht bij de ruiters, zijn verplicht om onmiddellijk na de derde uitsluiting (tijdens het seizoen) een reeks te zakken na drie uitsluitingen, behaald tijdens één crossseizoen (van oktober tot juni).
 • Klasseverlagingen zijn steeds zonder selectie.
 • Een combinatie die gedurende minstens één jaar (12 maanden) niet meer heeft deelgenomen aan officiële wedstrijden, kan opnieuw een beginklasse vragen. In dit geval behoudt hij zijn recht op selectie.
 • Buiten wedstrijd rijden in een hogere klasse kan, indien de combinatie startgerechtigd is in die hogere klasse. Ruiters die buiten wedstrijd starten in een hogere klasse zonder hiervoor startgerechtigd te zijn, verliezen alle selectiepunten voor het betreffende seizoen met die combinatie.