Afdrukken

Overgangsregeling dressuur

KLASSE-OVERGANGEN BIJ DRESSUUR

Klasse  Puntenreeks             Klasse-overgang Overgang MAG bij Overgang MOET bij
 B1 0 - 24       
 B2  25 - 49 B1 > B2 15 25
 L1  50 - 74 B2 > L1 40 50
 L2  75 - 99 L1 > L2 65 75
 M1  100 - 124 L2 > M1 90 100
 M2  125 - 149 M1 > M2 115 125
 Z1  150 - 199 M2 > Z1 140 150
 Z2  vanaf 200 Z1 > Z2 165 200
 ZZ   Z2 > ZZ 205 255

 

Starten van een klasse

 • Hoogste klasse van de ruiter in dressuur wordt bepaald door de hoogst behaaldevan de ruiter. Indien u in een bepaalde klasse de maximale puntengrens heeft bereikt om naar een hogere klasse te gaan, maar deze nog niet is gestart, wordt toch deze hogere klasse als hoogste klasse ruiter beschouwd. Dus niet als je de klasse te mogen hebt bereikt.
  Voorbeeld: B2 op 50 punten en meer, mag u met een nieuw paard/pony in de klasse L1 starten.
  Voorbeeld: B2 op 43 punten, mag u niet met een nieuw paard/pony al L1 starten.
 • Indien de ruiter Licht 2 heeft gereden, start hij/zij met een nieuwe combinatie automatisch in Licht 1. De ruiter kan echter vragen om lager te starten met minimum de dressuurklasse Beginnelingen 2 of hoger te starten met maximum de hoogste klasse die de ruiter ooit reed.
 • Een combinatie, die gedurende minstens één jaar (12 maanden) niet meer heeft deelgenomen aan officiële wedstrijden, kan opnieuw een beginklasse vragen.

Klasseverhoging

 • U mag, als combinatie, tijdens het wedstrijdseizoen de overgang maken naar een hogere klasse wanneer u het nodige aantal klasseverhogingspunten heeft behaald (tweede kolom).
 • U moet, als combinatie, na het zomerseizoen de overgang maken naar een hogere klasse wanneer u de maximum puntengrens heeft bereikt (derde kolom). Indien u deze punten behaalt tijdens het seizoen, mag u uw seizoen uitrijden in de gestarte klasse. In dit geval wordt uw beginstand in de hogere klasse de benedengrens van deze klasse.
  Bvb B1 – beginstand is nul; B2 – beginstand is 25; …
 • Voor alle duidelijkheid, u kan in geen enkel geval een dressuurklasse overslaan.

Klasseverlaging

 • Indien u 10 punten onder de benedengrens van de door u gereden klasse behaalt, wordt u automatisch op het einde van het zomerseizoen in de lagere klasse gezet. Indien u echter in de door u gereden klasse wenst te blijven rijden, kan dit op schriftelijke aanvraag bij het LRV-secretariaat, maar behoudt u uw huidige puntenstand.
  Voorbeeld 1 : U rijdt B2 en heeft 20 punten, dan blijft u in de dressuurklasse B2 rijden
  Voorbeeld 2 : U rijdt B2 en heeft 14 punten, dan wordt u automatisch op het einde van het seizoen teruggeplaatst naar B1

Indien u Beginnelingen 1 rijdt en u behaalde minpunten, dan wordt op het einde van het zomerseizoen uw puntenstand teruggebracht naar nul.

Dressuurklasse nieuwe combinatie

Deze reglementering is opgenomen in onderstaande tabel :

Paard of pony  Nieuwe ruiter : hoogste dressuurklasse ooit behaald   Toe te wijzen dressuurklasse combinatie
Geen dressuurprestaties B1 – L1  Automatisch : Beginnelingen 1
Op vraag : hoger of lager met maximum hoogste klasse ruiter
  L2 – ZZ  Automatisch : Licht 1
Op vraag : hoger met maximum hoogste klasse ruiter, of lager met minimum B2
 Dressuurprestaties binnen LRV of gelijkwaardig B1 – L1  Automatisch : hoogste gemeenschappelijke klasse
Op vraag : hoger of lager met maximum hoogste klasse ruiter
  L2 – ZZ Automatisch : hoogste gemeenschappelijke klasse met minimum Licht 1
Op vraag : hoger of lager met maximum hoogste klasse ruiter en minimum B2