Afdrukken

Handleiding steward LRV

In samenspraak met de KBRSF en de VLP, schreef LRV een handleiding voor de stewards uit.

De stewards dienen op de terreinen het welzijn van de paarden en de fair-play te waarborden, alsook oneerbiedige handelingen die een tijdelijk voordeel bieden tegengaan. Met deze handleiding wensen wij enerzijds de stewards zelf bij te taak bij hun belangrijke taak en anderzijds ook naar de ruiters en omstaanders toe de bevoegdheid van de stewards en de gemaakte afspraken te speciifiëren.

De opdracht van een steward is drieledig :

  1. Bijstaan of helpen (informeren bvb. parcoursplan, nummer,...)
  2. Voorkomen (door aanwezig te zijn of te verwittigen)
  3. Optreden (laten corrigeren en indien hier geen gevolg aan gegeven wordt, dient de terreinjury verwittigd te worden)